Ecorys adviseert EC over duurzaam maritiem beleid

27 december 2010 Ecorys

Ecorys gaat de Europese Commissie ondersteunen bij het realiseren van nieuw dimensie aan het Europese geïntegreerde maritieme beleid, duurzaam maritiem beleid. Hierbij gaat het vooral om het identificeren en op duurzame manier benutten van het groeipotentieel van de Europese maritieme en kusteconomie.

Oceanen, zeeën en kust gebieden worden alom gezien als toekomstige bronnen voor duurzame economische groei en werkgelegenheid. Het op duurzame wijze benutten van maritieme bronnen kan bijdragen aan groei van maritieme sectoren in Europa, zoals maritieme handel en transport; scheepsbouw en offshore technologie; voedselvoorziening, gezondheidszorg en ecosystemen; energie en ruwe materialen; leven, werken en vrije tijdsbesteding in kustgebieden en kustbescherming. De Europese Commissie wil deze groei door gerichte beleidsmaatregelen versterken.

Het adviesbureau adviseert de EC bij het identificeren van groeibronnen en mogelijke maatregelen om dit groeipotentieel ook te benutten. Daarbij gaat het om het in kaart brengen van de drijvende krachten achter deze groei, zoals technologische ontwikkelingen en innovatie, en belemmeringen die potentiële groei in de weg staan, zoals gebrek aan kennis en vaardigheden of juridische obstakels. Ecorys zal ook een impact analyse uitvoeren voor de te identificeren maatregelen. Het opdracht vertegenwoordigt een waarde van  € 871.000 en is toegekend aan Ecorys en partners na een openbare aanbesteding.

Ecorys heeft uitgebreide expertise op het gebied van scenario-ontwikkeling, sectoranalyses en impact studies. Ook is Ecorys goed ingevoerd in de structuren en processen die bij Europese besluitvorming spelen, door de vele projecten die het heeft uitgevoerd voor verschillende Directoraten Generaal van de Europese Commissie. De opdracht gaat van start in december 2010 en kent een doorlooptijd van 20 maanden. Ecorys leidt voor deze opdracht een internationaal consortium met ook het Nederlandse Deltares, Océanic Développement uit Frankrijk en additionele ondersteuning door IDEA Consult uit België.

Nieuws

Meer nieuws over