Drie nieuwe consultants gestart bij Verdonck, Klooster & Associates

23 maart 2010 Verdonck, Klooster & Associates

Verdonck, Klooster & Associates, een management en ICT adviesbureau uit Zoetermeer dat zich richt op de publieke sector, heeft de afgelopen periode drie nieuwe adviseurs in dienst genomen.

Stephan Wildeboer 

Per 1 maart is Stephan Wildeboer (36) als management consultant de practice Business Cases en Aanbesteden gestart. Tot voor kort leidde Stephan het programma Open. Amsterdam bij de gemeente Amsterdam wat zich, naar aanleiding van een raadsamendement, richtte op het leveren van de kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing en bewijs voor de mogelijkheden van een open werkplek bij de gemeente. Hij heeft zich vooral gespecialiseerd in de strategische inzet van open software bij de overheid, niet alleen vanuit kostenoverwegingen, maar tevens als instrument om ook de ICT investeringen maatschappelijk verantwoord, leveranciersonafhankelijk en duurzaam te laten zijn.

Hij adviseerde organisaties zoals de Immigratie & Naturalisatiedienst, Centraal orgaan Opvang Asielzoekers, ICTU en de gemeente Amsterdam. Hij werkte eerder bij Capgemini, DCE Consultants en was enkele jaren werkzaam bij de software-implementatie specialist Ictivity B.V. Stephan wordt regelmatig gevraagd te spreken op congressen over alle facetten van open werken en de implementatie van open source en open standaarden bij de overheid.

Joost Veltman  

Joost Veltman versterkt als projectmanager de practice Programma en projectmanagement. Hiervoor heeft Joost als Senior Business Consultant/ Senior Projectmanager bij Atos Consulting gewerkt binnen de Centre of Excellence Operational Transformation Leadership. Operational Transformation Leadership richt zich op het verbeteren van de primaire processen van organisaties. De afgelopen jaren heeft hij diverse projecten uitgevoerd op het gebied van proces- en organisatie (her)ontwerp en procesverbeteringen, fusies, projectmanagement en Lean Six Sigma.

Renato Kuiper

Renato Kuiper (49) is als management consultant gestart bij de practice Risicomanagement waarmee een sterke link gelegd wordt tussen risicomanagement en enterprise architectuur. Door de jaren heen heeft Renato zich vooral gespecialiseerd op het snijvlak tussen risicomanagement, informatiebeveiliging en enterprise architectuur. Hij adviseerde in de laatste 20 jaar organisaties zoals ministerie van LNV, vtsPN, Belastingdienst, SNS, Reaal en ING. Binnen Verdonck, Klooster & Associates gaat Renato zich ook bezig houden met en business development op het snijvlak van risicomanagement, informatiebeveiliging en architectuur.

Nieuws

Meer nieuws over