DOC Advies ontwikkelt logistieke scan voor zorgbranche

31 augustus 2011 Consultancy.nl

DOC Advies, specialist op het gebied van proces- en verandermanagement, heeft een logistieke scan ontwikkeld voor de zorgbranche. Met de scan, die in circa 5 dagen kan worden uitgevoerd, kan het adviesbureau het verbeterpotentieel op zorglogistieke vlak inzichtelijk maken voor klanten. Op basis van de scan definiëren de consultants concrete adviezen waarmee zorginstellingen verbeteringen in hun bedrijfsvoering kunnen nastreven. De ‘Zorglogistieke Scan’ is ontwikkeld op basis van diverse logistieke verbeterprojecten in de zorg die het adviesbureau in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.

De DOC Advies Zorglogistieke Scan
De scan richt zicht op in totaal acht zachte en harde elementen, waaronder effectiviteit van zorglogistieke principes, de inrichting van processen, samenwerking binnen het proces, managementinformatie en sturing en klant- en medewerkerbinding. De scan bepaalt per gebied de mate van sterkte/zwakte. In sommige gevallen kunnen verbeterpunten ook worden gekwantificeerd. Alle resultaten worden geconsolideerd in een 1-page dashboard (zie onder):

DOC Advies - Zorglogistieke Scan 


DOC Advies in de zorgbranche
DOC Advies is actief en succesvol in de zorg. Principal Consultant voor de zorg is Cees Wouda, een door GE gecertificeerde Blackbelt. De afgelopen jaren heeft hij aantal succesvolle verandertrajecten in de zorg geleid, waaronder:

  • ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen – Leiden van verandertraject in de thuiszorg gericht op het creëren van meer regelruimte voor verpleegkundigen. Inrichten van zorgcoördinatie, werken in kleinere teams, stroomlijnen administratie en inrichten management informatie systeem;
  • ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen – Leiden van logistiek optimalisatietraject binnen het specialisme Cardiologie. Creëren van groeiruimte op poliklinieken, verpleegafdeling, functieafdeling, EHH, CCU en Cardiologisch Interventiecentrum;
  • Tergooiziekenhuizen – Verkorting ligduur met één dag binnen de kliniek chirurgie en een structurele kostenbesparing van minimaal € 150.000 op jaarbasis.

Nieuws

Meer nieuws over