Deloitte: Supermarktondernemers zien winst dalen

07 september 2010 Deloitte

Supermarktondernemers behaalden in 2009 een omzetgroei van 5,1%. Van deze omzetgroei is 2% het resultaat van de 53e week in 2009. Verder ging deze groei gepaard met relatief lagere marges en stijgende bedrijfskosten, waardoor de gemiddelde winst van de supermarkten met 12,3% daalde. Met name de personele kosten stegen fors. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Bedrijfsvergelijking Levensmiddelendetailhandel van Deloitte.

Gemiddeld genomen verwachten de supermarktondernemers voor 2010 weer een winststijging, namelijk met 16,8%. Paul Op Heij, partner bij de branchegroep Retail van Deloitte: “Als deze verwachting inderdaad uitkomt, dan is het gemiddeld winstniveau weer bijna terug op het niveau van 2008. Het is echter opvallend dat de ondernemers gemiddeld vrijwel geen omzetgroei en een lichte daling van de marge verwachten. Ook gezien de huidige tussentijdse resultaten van de ondernemingen, rechtvaardigt dit niet de verwachte winststijging.”

Wat betreft ondernemerschap blijkt dat bij de grote supermarkten alle ondernemers overtuigd zijn dat hun winkel over vijf jaar nog bestaat. Bij de kleine supermarkten heeft 82,4% van de ondernemers deze verwachting. Verder blijkt dat 14,3% van de ondernemers verwacht dat hun winkel naar een andere locatie zal verhuizen. Op Heij: “Op basis van deze verwachtingen zouden er de komende vijf jaar 162 bedrijfssluitingen onder zelfstandigen plaatsvinden en meer dan 300 relocaties. Onze verwachting is dat de schaalvergroting onverminderd voort zal zetten en het aantal winkels zal afnemen. Met name de kleine supermarkten blijven de klappen voelen. Op termijn kan dit leiden tot een daling van het marktaandeel van de zelfstandig gevestigde supermarktondernemer.”

Verder laat het onderzoek van het adviesbureau zien dat 44% van de ondernemers bereid is in 2010 te investeren. In 2011 ligt dat percentage lager, maar over meerdere jaren genomen is de investeringsbereidheid hoog. Ook blijven de ondernemers hun assortiment aanpassen. Zo willen de ondernemers hun assortiment met name uitbreiden op het gebied van biologische, verse en kant-en-klare producten.

Over de Bedrijfsvergelijking Levensmiddelendetailhandel

Het rapport Bedrijfsvergelijking 2010 Levensmiddelendetailhandel bevat een consumentenonderzoek (gehouden onder meer dan 2700 consumenten), dat de beweegredenen van de consumenten ten opzichte van de winkelkeuze en het koopgedrag in kaart brengt.

Nieuws

Meer nieuws over