Deloitte: Strategische marktanalyse chemiesector

11 januari 2011 Consultancy.nl

Het komend decennium zal de chemiesector geconfronteerd worden met uitdagingen en structurele marktveranderingen, waarbij alleen de gezondste chemiebedrijven sterker naar voren zullen komen. Volgens een nieuwe publicatie van Deloitte zal vooral de juiste inzet van negen verschillende strategische agendapunten het succes van de chemiebedrijven bepalen. Het rapport 'The Chemical Multiverse' laat zien welke combinaties van deze strategische drijvers geschikt zijn om uitdagingen, zogenaamde megatrends, om te zetten in winst.

Deloitte benoemt in haar rapport een groot aantal megatrends: culturele en marktveranderingen die grote kansen kunnen bieden aan de chemiebedrijven. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld: demografische veranderingen, kwaliteit van de gezondheidszorg, convergentie van technologieën, nieuwe consumptiepatronen en klimaatsverandering. Cees Jorissen, managing partner Manufacturing bij Deloitte: “Bedrijven die focussen op deze trends, zullen groei bewerkstelligen in nieuwe markten en zo grote verschuivingen binnen de industrie aanwakkeren. Denk hierbij aan de verschuiving van de eindmarkten naar de opkomende landen en investeringen in upstream capaciteiten die voornamelijk in China en het Midden-Oosten plaatsvinden.”

Naast de genoemde megatrends wordt de toekomst van chemiebedrijven ook bepaald door de beperkingen en vermogens van de huidige marktpositie van een bedrijf. Het rapport biedt bedrijven handvaten om door middel van analyse hun eigen startpunt vast te kunnen stellen. Daarbij is het van belang de traditionele segmentatie- commodity, integrated en specialty - los te laten. “Deze segmentatie voldoet niet meer als basis voor een bedrijfsstrategie. Daarom heeft Deloitte, op basis van kwaliteit van de business en financiële slagkracht, vijf categorieën gedefinieerd die een duidelijker beeld geven van specifieke uitdagingen voor een bedrijf, nu en in de toekomst,” aldus Willem Vaessen, director bij Deloitte en verantwoordelijk voor de chemiegroep in Europa, Midden-Oosten en Afrika.

Nadat het startpunt bepaald is, kunnen bedrijven analyseren welke combinatie van strategische drijvers het beste de bedrijfsresultaten verbetert, in een zo kort mogelijk tijdsbestek. Daarbij is het van belang om zonder focus te verliezen flexibele strategische beslissingen te nemen en rekening te houden met verschillende scenario’s. Willem Vaessen: “De grootste uitdaging voor de Nederlandse industrie is bijvoorbeeld een succesvolle combinatie van de juiste business portfolio en specifieke business modellen. Denk aan dilemma’s als de juiste balans tussen de noodzakelijke decentralisatie voor groei in de opkomende landen en aandacht voor strategische drijvers zoals feedstocks en talent management die juist weer meer centraal aangestuurd moeten worden.”

Een andere belangrijke strategische aanjager is innovatie. “Dat innovatie belangrijk is voor de sector staat buiten kijf, maar het blijft de vraag hoe je innovatie in je bedrijf integreert. We zien bijvoorbeeld dat de combinatie van chemie, fysica/natuurkunde en engineering nodig is voor een innovatie. In Nederland is bijvoorbeeld kennis op het vlak van bio-based feedstocks van belang. Dit soort innovatie vraagt samenwerking van verschillende grote en vaak kleinere bedrijven en organisaties,” zegt de consultant.

Nieuws

Meer nieuws over