Deloitte partner verdiende afgelopen jaar €445.000

27 september 2010 Consultancy.nl

Vanmorgen werd bekend gemaakt dat de winst van Deloitte in het boekjaar 2009-2010 is gestegen met 13,2% tot €107 miljoen. Een gemiddelde Deloitte partner verdiende €445.000 - 18% hoger dan vorig jaar. De 239 partners van het adviesbureau zijn dit jaar dik tevreden.

Dat de partnersalarissen zijn gestegen (+18%) terwijl de salaris van een 'gewone' medewerkers amper/niet is gestegen is opmerkelijk. Volgens Het Financieele Dagblad lijkt het erop dat de de 'lasten' van de crisis voor een groot gedeelte zijn gedragen door de werknemers. In een interview met de krant zei Rogier Dassen - bestuursvoorzitter van Deloitte - het volgende hierover:

De salarissen van werknemers dalen, de partners verdienen meer. Vindt u dat solidair?

'Je moet het zien in samenhang met vorig jaar. We hebben dat jaar een flinke bonus uitgekeerd aan de medewerkers en de salarissen laten stijgen, terwijl we wisten dat het geen best jaar was. De partners hebben toen genoegen genomen met een lagere winstuitkering. Dit jaar zijn we met het personeel om tafel gaan zitten en hebben we een pakket maatregelen afgesproken. Bijvoorbeeld dat werknemers die geen werk hebben, verplicht hun vakantiedagen opnemen. De werknemers weten dat dit nodig was om geen mensen te ontslaan. Ze begrijpen het.'

Zelfs als uw jaarsalaris met meer dan euro 120.000 stijgt naar ruim acht ton?

'Mijn salarisstijging is vergelijkbaar aan de winststijging van het kantoor. We hebben dit jaar rekening gehouden met moeilijke economische tijden en prijsdruk. We hebben bespaard op overhead en personeelskosten. We hebben bijvoorbeeld het vaste salaris minder hard laten stijgen, en de bonussen sterk verlaagd. Zo hebben we toch hogere winsten kunnen uitkeren dan vorig jaar.'

Nieuws