Deloitte: Omzet 250 grootste retailers weer gestegen

16 januari 2012 Consultancy.nl

Ondanks een moeizame economie bereikten de 250 grootste retailers ter wereld een omzetgroei van ruim vijf procent in het fiscale jaar 2010. In 2009 was de gemiddelde omzetgroei van deze groep retailers slechts 1,2 procent. Ook de winstgevendheid verbeterde van 3,1 procent in 2009 naar 3,8 procent in 2010. Wat betreft de toekomst staan retailers opnieuw voor een economisch moeilijk jaar, maar op lange termijn zijn er zeker groeimogelijkheden. Dit blijkt uit het rapport Global Powers of Retailing 2012 van Deloitte in samenwerking met STORES Media.

Walmart Stores, Carrefour en Tesco

De top 3 qua omzet werd in 2010 gevormd door het Amerikaanse Walmart Stores met een omzet van $419 miljard, Carrefour met een omzet van $119,6 miljard en het Tesco met $92,2 miljard omzet.

De top 10 retailers ter wereld:
1. Wal-Mart
2. Carrefour
3. Tesco
4. Metro
5. The Kroger
6. Schwarz Unternehmens
7. Treuhand KG Costco Wholesale Corporation
8. The Home Depot
9. Walgreen
10. Aldi

Ahold, SHV Holdings/Makro en Jumbo

In de top 250 nam Koninklijke Ahold met een omzet van $39,2 miljard op plaats 25 de hoogste positie onder Nederlandse retailers in. SHV Holdings/Makro bekleedde de 120e positie met $7,87 miljard omzet, Jumbo Supermarkten stond op plek 183, met $4,67 miljard omzet en Blokker Holding kwam met een omzet van $3,66 miljard uit op positie 224.

Download het rapport Global Powers of Retailing 2012.

Omzetgroei ondanks crisis

“’s Werelds grootste retailers wisten de groei in 2010 te vergroten, ondanks het einde van fiscale stimuleringsregelingen in de Verenigde Staten, de crisis in de Eurozone en een strenger monetair beleid in de belangrijkste opkomende landen,” aldus Erik Nanninga, managing partner Consumer Business bij Deloitte. Bijna alle bedrijven die hun winstcijfers publiceerden (183 van 195 retailers) bleken winstgevend in 2010 en meer dan twee derde van deze groep zag een verbetering in hun netto winstmarge. “Hoewel deze cijfers positief zijn, zullen retailers bezorgd zijn over de achteruitgang van de wereldwijde economie in het laatste halfjaar van 2011.”

“In 2012 zal de economie in de belangrijkste markten waarschijnlijk langzamer groeien dan in 2011. Op lange termijn zijn wij echter positief over de economie. China zal blijven groeien; het potentieel van hogere consumentenuitgaven overstijgt demografische belemmeringen zoals vergrijzing. Andere opkomende markten zoals India, Brazilië, Turkije, Indonesië en delen van Latijns-Amerika en Afrika behalen mogelijk een sterkere groei door opkomst van de middenklasse en bieden nieuwe kansen voor retailorganisaties,” zegt Nanninga.

Grootste groei nog steeds in opkomende markten

Deze kansen zijn nu al zichtbaar. Retailers uit Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten laten de sterkste groei zien in het fiscale jaar 2010. Zeven van de tien grootste retailers uit Latijns-Amerika lieten een double digit omzettoename zien, wat resulteerde in een samengestelde regionale groeicijfer van 18 procent. Daarnaast noteerden retailers uit Afrika en het Midden-Oosten de hoogste gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van alle regio’s over de periode 2005 – 2010.

Van de totale omzet van de 250 retailers kwam 23,4 procent in 2010 voort uit activiteiten in het buitenland. Dit is hoger dan in 2009 (22,2 procent) en zelfs hoger dan de piek in 2008 (22,9 procent). Europese retailers blijven het meest internationaal actief, bijna 40 procent van hun omzet was in 2010 afkomstig uit andere landen dan hun thuisland. Het tempo van globalisatie van de retailsector nam in 2010 toe met in totaal 88 nieuwe markttoetredingen in 57 verschillende landen door 40 retailers.

“Markttoetredingen in ontwikkelde en opkomende markten staan hoog op de strategische agenda van Nederlandse retailers. Groeimogelijkheden in eigen land zijn immers beperkt. Qua regio kijken ze naar zowel ontwikkelde, nabijgelegen landen, bijvoorbeeld Duitsland, als naar opkomende landen zoals India, Brazilië, maar ook ‘tweede tier’ landen in Azië, Latijns-Amerika en Afrika,” zegt Randy Jagt, director en emerging markets expert binnen Deloitte Consulting. Er kunnen grofweg vier verschillende markttoetredingen onderscheiden worden: natuurlijke groei, franchising/licensing, joint ventures en overnames. Jagt: “In opkomende landen betreden buitenlandse retailers de markt vaak in samenwerking met een lokale partner. Dit beperkt risico’s die samengaan met de buitenlandse culturele, politieke en economische aspecten maar vereist wel het vinden van de juiste partner.”

Nieuws

Meer nieuws over