Deloitte: Nederland heeft gunstig vestigingsklimaat

06 december 2011 Consultancy.nl

Nederland heeft een goed vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven die ondernemingsactiviteiten willen starten of verplaatsen. Uit een door Deloitte uitgevoerd onderzoek blijkt dat Nederland op een groot aantal criteria die een rol spelen bij de keuze voor een vestigingsplaats beter scoort dan andere Europese landen.

In het onderzoek zijn onder andere de volgende factoren onderzocht: het fiscale klimaat, de arbeidsmarkt, de logistieke verbindingen binnen de landen en de verbindingen met andere landen. Ook werd gekeken naar de huisvesting- en vestigingskosten. "Nederland steekt op vrijwel al deze terreinen boven de andere landen uit en vormt daarmee dus een interessant investeringsland", aldus Peter Kavelaars partner bij Deloitte en hoogleraar fiscale economie. "Nederland moet deze voordelen op ruime schaal onder de aandacht van buitenlandse investeerders brengen. Daar moet en kan de Nederlandse overheid een belangrijke rol in spelen."

Het eerste deel van het onderzoek richt zich op een vergelijking tussen Nederland en Zwitserland, met name voor Amerikaanse bedrijven die willen investeren in Europa. De hoogte van kosten speelt bij investeringen een belangrijke rol. Een vergelijking tussen Nederland en Zwitserland toont dat de arbeidskosten in Nederland al snel 30% lager liggen dan die in Zwitserland. Voor wat betreft bedrijfshuisvesting is de conclusie eveneens dat deze kosten substantieel lager liggen, oplopend tot wel 50%. Huisvestingskosten zijn in Nederland ook lager dan in Zwitserland, maar hier zijn de verschillen kleiner. "Nederland kent verder een aantal uitstekende R&D-faciliteiten, zoals de Innovatiebox en een extra aftrek voor R&D-kosten", vervolgt Kavelaars.

Het tweede deel richt zicht op investeerders die vanuit het Verre Oosten in Europa of de Verenigde Staten willen investeren. In dit onderdeel is een vergelijking gemaakt tussen Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Wat betreft de inzetbaarheid en de kosten van personeel zien we dat Nederland op alle punten iets beter scoort dan de andere onderzochte landen. Ook wat betreft de hoge arbeidsproductiviteit en de lage werkloosheid loopt Nederland voorop. Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederland over het meest brede en intensieve wegennet beschikt. "Als we kijken naar de diverse kosten waarmee investeerders te maken hebben, dan zien we dat de arbeidskosten, afhankelijk van de functie van de werknemer, gelijk zijn of substantieel lager liggen dan die in Duitsland en de VS, aldus Peter Kavelaars, dat is met name voor hogere functies het geval. Hetzelfde kan worden geconcludeerd voor de kosten van bedrijfshuisvesting."

"Het onderzoek toont aan dat Nederland in tegenstelling tot wat momenteel veelvuldig wordt beweerd, een prima en gezond vestigingsklimaat heeft voor buitenlandse bedrijven die ondernemingsactiviteiten willen starten of verplaatsen. Het negatieve beeld van Nederland dat de laatste tijd nogal eens wordt geschetst, is onterecht", meent Kavelaars. "Dit beeld remt investeringen af en dat helpt de Nederlandse economie niet vooruit."

Nieuws