Deloitte: MKB financieel kwetsbaar in 2010

24 december 2009 Deloitte

Ondanks dat de financiële positie van 75% van de MKB bedrijven er eind 2008 goed uitzag, is het de vraag of de Nederlandse MKB markt voldoende bestand is tegen de langdurige gevolgen van de economische crisis. De financiële buffers staan onder druk.

Dit concludeert adviesbureau Deloitte op basis van het ‘SME Kompas 2009’ dat de financiële prestaties van de MKB markt over 2008 in kaart brengt. Uit het SME Kompas blijkt in ieder geval dat de financiële uitgangspositie van 25% van de bedrijven slecht is. Vooral de sector Garagebedrijf sloot het jaar financieel onvoldoende af. Verder blijkt dat de omzetgroei eind 2008 nagenoeg al tot stilstand kwam. De operationele kosten bleven wel stabiel en het belastingklimaat voor de MKB markt verbeterde sterk.

Beter weerstandsvermogen

De meeste MKB bedrijven (75%) hebben volgens Deloitte hun ‘weerstandsvermogen’ de laatste jaren verbeterd. De solvabiliteit, de ratio die inzicht biedt in de financiële buffer van een onderneming, is in 2008 gestegen naar 32 procent (30% in 2006 en 2007). De sector Diensten was eind 2008 het meest solvabel (40%). Vooral ondernemers die midden jaren tachtig startten, zijn financieel sterk. Zij zagen de solvabiliteit in 2008 verbeteren tot 36%. De MKB markt sloot 2008 af met een positief financieringsratio (126%) dat onder normale marktomstandigheden voldoende is om groei te financieren.

Quick ratio

Ook de liquiditeitspositie (quick ratio) van de MKB ondernemers was goed. De quick ratio steeg van 136% (2007) naar 140 % in 2008. Deze ratio’s bieden echter geen garantie voor de toekomst omdat deze kengetallen passen bij economische groei. “Het onderzoek wijst uit dat de omzetgroei eind 2008 al sterk wegviel en deze terugval zet in 2009 verder door. Dit knaagt aan de financiële buffers van de ondernemer en de ratio’s – die er in 2008 nog goed uit zagen -worden vervolgens kritisch om externe financiering aan te trekken. Veel MKB ondernemers zijn in het verleden dus (te) optimistisch gefinancierd.

Omzetgroei MKB stagneert in 2008

Bijna alle Nederlandse MKB bedrijven hebben de omzet in 2008 zien dalen (gemiddeld -3,5%). Vooral de sector Detailhandel (-22%) en Horeca (-14.7%) laten een forse terugval zien. De sector Groothandel vormt de enige positieve uitzondering (+12,3%).

Nieuws