Deloitte: 30% besparing voor gemeenten is mogelijk

06 oktober 2011 Consultancy.nl

Gemeenten hebben in de huidige tijd behoefte aan het organiseren van meer overzicht en grip op samenwerking. Dit blijkt uit een rondgang onder 18 gemeenten door Deloitte in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Shared Services bij de Overheid en de VNG. Samenwerking staat hoog op de gemeentelijke agenda. De verwachting is dat het aantal samenwerkingsverbanden van en tussen gemeenten alleen maar toeneemt.

Martin Eikenboom, partner bij Deloitte zegt hierover; “ Nu al is er veel diversiteit aan producten, diensten en samenwerkingsverbanden, die door de gemeenten moeilijk te sturen zijn. De taken van gemeenten worden in de toekomst alleen nog maar meer uitgebreid, met name op het terrein van werk, zorg en jeugd. Deze gemeenten zullen moeten voldoen aan eisen op het gebied van kwaliteit en zijn vaak niet langer in staat hieraan in hun eentje te voldoen”.

De uitvoering van de primaire taakvelden
Van de geïnterviewde gemeenten geeft geen van hen aan alle taken in de toekomst zelf te willen blijven uitvoeren. Daarbij is men van mening dat de beste uitvoeringsvorm kan verschillen per vraagstuk of taak. Van de primaire taakvelden wordt 75% van de Burgerzaken, 67% van bepaalde specialistische taken (vb. archeologie, GEO-informatie) en 55% van de verkeer en vervoerstaken vooralsnog door de gemeente voornamelijk zelf uitgevoerd. De meeste samenwerking ziet men op het gebied van openbare orde en veiligheid, 40% van de taken op dat gebied vindt plaats door samen te werken. Dit is mede ingegeven door de verplichte deelname aan veiligheidsregio’s. Op het gebied van economische zaken zien we dat 58% door de gemeente zelf wordt gedaan, maar dat ook 33% van de taken via een samenwerking wordt uitgevoerd. Het inbesteden van taken gebeurt nauwelijks, uitbesteden zien we vooral op het gebied van milieu. Het volledig verzelfstandigen van taken zien we bij cultuur, sport en recreatie (28%).

De uitvoering van bedrijfsvoeringstaken
Veel bedrijfsvoeringstaken worden nu nog voornamelijk door de gemeenten zelf uitgevoerd, maar toch wordt er al op minimaal een kwart van de taken samengewerkt. De meeste samenwerking zien we op het gebied van HRM (39%), het gaat dan vooral om het uitwisselen van personeel, werving en selectie, maar ook om taken op het gebied van salarisadministratie.

Gemeente hebben nog onvoldoende inzicht in resultaat samenwerking
De ondervraagde gemeenten hebben niet altijd voldoende inzichtelijk wat samenwerking nu eigenlijk oplevert op het gebied van kwaliteit, verminderen van kwetsbaarheid en kostenbesparing. In veel gevallen is er nog onvoldoende geëvalueerd om conclusies te trekken. Eikenboom zegt hierover; “Wij zien nog veel kansen voor gemeenten, met name voor de uitvoeringswijze van bedrijfvoeringstaken, die in feite makkelijker op afstand kunnen worden gezet. Kostenbesparingen van 30% zijn hier mogelijk”.

Nieuws

Meer nieuws over