Deloitte: Helft onderwijsinstellingen in rode cijfers

04 november 2011 Consultancy.nl

Het primair onderwijs staat sterk onder druk, 57% van de instellingen sloot 2010 af met een verlies ten opzichte van 42% in 2009. Dit blijkt uit de Benchmark Onderwijsinstellingen 2011 van adviesbureau Deloitte waarin de jaarrekeningen van onderwijsinstellingen in Noordoost- en Midden-Nederland in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs werden onderzocht. Verder blijkt uit de begrotingscijfers dat dit cijfer in 2011 zal toenemen tot 62%.

Download het rapport Benchmark Onderwijsinstellingen 2011

De effecten van de bezuinigingen op het onderwijs worden nu zichtbaar in de financiële resultaten. Het schrappen van middelen om schoolorganisaties bestuurlijk te versterken (VBM) is een directe bezuiniging die vooral de ondersteunende functies binnen de scholen raakt. Ook het verhogen van de drempel om in aanmerking te komen voor extra geld voor achterstandsleerlingen heeft een negatief effect op de resultaten. Het speciaal onderwijs krijgt naast deze ontwikkelingen ook nog te maken met 13% korting op ambulante begeleiding. De teruggang in resultaten is in deze sector het grootst.

De bezuinigingsdruk heeft nog niet geleid tot een forse inkrimping van het personeel, de personeelsinzet in 2010 blijft redelijk constant ten opzichte van 2009 net als de leerlingenaantallen. Elbert Dijkgraaf, onderwijspartner bij Deloitte zegt hierover: “Hier speelt waarschijnlijk een rol dat het kostenniveau niet snel genoeg is aangepast aan de dalende baten. De onderwijs cao biedt die mogelijkheid niet. Scholen zouden hier op in kunnen spelen door meer met tijdelijke inhuur te gaan werken.”

De commissie Don heeft normen ontwikkeld waaraan de vermogenspositie van scholen kan worden getoetst. Een veelgehoord standpunt is dat het eigen vermogen van scholen ten gunste van het onderwijs moet komen om de kwaliteit te verhogen. Uit de benchmark blijkt echter dat 33% van de scholen financieel in de gevarenzone zit (26% in 2009). Het aantal scholen met een hoog eigen vermogen is gedaald van 60% naar 56%. Dijkgraaf zegt hierover: “De doelstelling van commissie Don en het ministerie om via normering te bewerkstelligen dat scholen bewuster met risico’s en de eigenvermogenspositie omgaan lijkt te zijn gehaald.”

Over de Benchmark Onderwijsinstellingen 2011
De Benchmark Onderwijsinstellingen 2011 bevat de financiële resultaten van 2010 in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in de regio Noordoost- en Midden-Nederland (provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Groningen en Overijssel).

Nieuws

Meer nieuws over