Deloitte berekent brutoloon vs nettoloon in 11 landen

19 december 2011 Consultancy.nl

De Belgische krant heeft Deloitte verzocht om brutolonen en nettolonen voor 11 Europese landen, waaronder Nederland, te vergelijken. Het resultaat is fraai, op tijd.be presenteren de bedrijven een tabel die op basis van inkomensgroep en gezinssituatie een real-time overzicht creëert van brutoloon en nettoloon. De loonstudie is voor de tweede keer gedaan door het Big Four kantoor.

De studie van Deloitte houdt rekening met verwachte toekomstige maatregelen van overheden. Ook zijn lonen gecorrigeerd voor land-specifieke aspecten. Zo zijn bijvoorbeeld de nettolonen van de andere Europese landen herberekend naar het Belgische niveau van kinderbijslag en kosten voor huisvesting en levensonderhoud.

Meeste belasting in België, Nederland in middenmoot
Uit het onderzoek van het Big4 adviesbureau blijkt dat de loonbelasting het hoogst is in België. Ook blijkt ook dat er grote verschillen zijn in nettolonen en koopkracht. Wanneer buitenlandse nettolonen worden aangepast voor lokale prijzen voor woningen en lokale belastingregels (bijv. kinderbijslag), dan kan de rangschikking aanzienlijk veranderen. In de meeste categorieën (combinaties van inkomens-groep en gezinssituatie) scoort Nederland in de middenmoot.

Deloitte - Loon berekening

Nieuws