Deloitte: Life sciences nog beinvloed door recessie

08 juni 2010 Deloitte

Volgens een nieuw rapport van Deloitte zal de life sciences branche nog lang worden beïnvloed door kostenbeperkingen als gevolg van de wereldwijde kapitaal- en economische crisis. De publicatie van Deloitte - “The Future of Life Sciences Industries: Aftermath of the Global Recession” - komt voort uit een online onderzoek onder 281 topbestuurders uit de branche. Het rapport beoordeelt de impact van de wereldwijde recessie op de life sciences branche, op zowel korte als lange termijn.

Het adviesbureau geeft aan dat de recessie bedrijven heeft gedwongen om research & development (R&D) terug te brengen, waarbij 43 procent van de respondenten zich richt op producten die een sneller rendement opleveren en 32 procent de uitgaven voor R&D vermindert. Meer dan 30 procent van de bedrijven stelt echter dat het opzetten van een robuust R&D programma en een focus op innovatie van belang zijn voor succes op de langere termijn.

“Nu de directe klap van de recessie grotendeels is verwerkt, kan de life sciences branche terugblikken op deze periode als een keerpunt”, aldus Bert Hanique, partner en Life Sciences Industry Leader bij Deloitte. “Zorgplannen om kosten te reduceren, aflopende octrooien, ontwikkelingen in de wetgeving voor merkloze geneesmiddelen; al deze trends waren vóór de economische crisis al te bespeuren, maar de recessie versnelt nu hun impact.”

Het rapport wijst op een aantal door de recessie versterkte trends en uitdagingen die de life sciences branche voorgoed kunnen veranderen:

  • Indien de druk op de kapitaalmarkt vermindert zal het aantal fusies waarschijnlijk groeien, waarbij grensoverschrijdende transacties toenemen en de grootste bedrijven groter worden.
  • De zorg richt zich steeds meer op kosten, waardoor life sciences bedrijven meer en meer de waarde van hun producten moeten verantwoorden. Medicijnen worden steeds meer vergoed op basis van hun effectiviteit in plaats van de hoeveelheid. Het is dus waarschijnlijk dat het gebruik toeneemt van nieuwe technieken om bijvoorbeeld de effectiviteit van medicijnen te vergroten.
  • De daling in de uitgaven voor R&D heeft waarschijnlijk verstrekkende gevolgen voor de dienstverlenende sector. Bijna een derde van de ondervraagde bestuurders van zogenaamde contract research organisaties stelt dat de recessie grote invloed heeft gehad.
  • Waar de wetgeving vanwege de kosten in de gezondheidszorg een voorkeur vertoont voor merkloze producten, spelen steeds meer farmaceuten hierop in door fabrikanten van merkloze producten over te nemen.
  • Omdat opkomende markten groeien en welvarender worden, vormen zij naar alle waarschijnlijkheid het toekomstige life sciences strijdperk: 35 procent van de onderzoeksrespondenten wijst deze regio’s aan als de meest winstgevende geografische gebieden.

Deloitte toont ten slotte aan dat de impact van de kapitaalcrisis op de biotechsector groot is. Zesentachtig procent van de ondervraagde bestuurders in de biotechsector gelooft dat als gevolg van de wereldwijde economische crisis tussen de 20 en 40 procent van de biotech bedrijven over vijf jaar niet meer bestaat. Daarnaast voorspelt bijna een derde van de respondenten een uitstroom van wetenschappers van kleinere naar grotere bedrijven.

“Verder lijkt het erop dat de grenzen tussen de biotechsector en farmaceutische producten nog verder zullen vervagen, aangezien grote farmaceutische spelers hun sterkere kapitaalpositie zullen aanwenden en nog verder zullen inbreken op het onderzoek naar grote moleculen. En zelfs wanneer de kapitaalmarkten herstellen, zullen investeerders die zich aan de recessie hebben gebrand risico en rendement voorzichtiger inschatten. Dit maakt in het algemeen de toekomst van biotech bedrijven onzeker”, aldus Hanique.

Nieuws