Deloitte herstructureert schulden van Dubai

26 november 2009 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Het Arabische emiraat Dubai kampt met enorme financiële problemen. Door de bouwwoede in de afgelopen jaren zijn de schulden zover opgelopen dat een van de belangrijkste investeringsvehikels van de overheid voorlopig wil afzien van aflossing van zijn schulden.

Het gaat om Dubai World, waar onder meer de projectontwikkelaar Nakheel onder valt. Nakheel was onder meer verantwoordelijk voor de aanleg van de palmeilanden voor de kust van Dubai. Dit prestigieuze landwinningsproject zette het emiraat in één klap op de wereldkaart.

Bij Dubai World bedraagt de schuldenlast zeker 39 miljard euro. De totale schuld van Dubai bedraagt zo'n 53 miljard euro.

Schoolvoorbeeld

Dubai is het schoolvoorbeeld van een regio die enorm heeft geprofiteerd van goedkope kredieten die voor de kredietcrisis overal te krijgen waren. In een mum van tijd is in de woestijd een moderne wereldstad neergezet. Bovendien zijn luxe-resorts aangelegd zoals de beroemde kunstmatige schiereilanden die vanuit de lucht gezien de vorm van een palm hebben.

Deloitte ingeschakeld

De regering van Dubai heeft adviesbureau Deloitte aangewezen om te helpen bij het herstructureren van de schulden. Die firma mag zich de "Chief Restructuring Officer'' noemen, waarmee het huidige management van Dubai World op zijn minst tijdelijk aan de kant lijkt te zijn geschoven. 

Schuldmoratorium

Herfinanciering wordt bemoeilijkt door de wereldwijde problemen in de bancaire sector. De economie van Dubai zit in het slop doordat de vastgoedsector in een neerwaartse spiraal is terechtgekomen.

Dubai World heeft zijn schuldeisers nu gevraagd minimaal een half jaar af te zien van vordering van hun leningen. Dit zogenoemde schuldmoratorium zou moeten gelden tot 30 mei volgend jaar. In de tussentijd wil Dubai met hulp van adviesbureau Deloitte de activiteiten van het staatsinvesteringsbedrijf reorganiseren.