Deloitte Consulting: Utrecht kan 4 miljoen besparen

04 april 2011 Consultancy.nl

Uit een analyse van Deloitte Consulting blijkt dat gemeente Utrecht jaarlijks circa €4 miljoen kan besparen door meer diensten te digitaliseren.

De gemeente heeft een aantal organisatieonderdelen laten doorlichten als onderdeel van het programma Organisatievernieuwing. Uit de analyse van de Dienst Burgerzaken & Gemeentebelastingen concludeert Deloitte Consulting dat er vooral met een verschuiving naar digitale dienstverlening binnen een paar jaar tijd geld is te besparen. Maar dan moet er wel eerst fors geïnvesteerd worden - tussen €12 miljoen en €15 miljoen.

Inefficiëntie
De afdeling Burgerzaken van Utrecht is relatief inefficiënt. De afdeling kost per Utrechter €39, tegenover gemiddeld €34 per inwoner in vergelijkbare andere gemeenten. Hoewel de kosten in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag nog hoger liggen, kan Utrecht dus significant bezuinigen. Besparingen kunnen bijvoorbeeld worden bereikt door sluiting van de balie Burgerzaken in wijkservicecentrum Vleuten de Meern, werken op afspraak en een snelloket. Dit zal €600,000 opleveren in 2014.

Digitalisering
Uit het onderzoek van consultancy bureau Deloitte blijkt dat grotere bezuinigingen zijn te realiseren met een digitalisering van de dienstverlening. De gemeente zal onmiddellijk en structureel €2 miljoen per jaar besparen wanneer een kwart van alle klantcontacten van balie naar internet wordt overgeheveld. Daarnaast wordt ruim €1,7 miljoen per jaar bespaard als een kwart van de inkomende post wordt vervangen door e-mail. Reductie van het telefoongebruik zorgt nog eens voor €400,000. Vergelijkbare digitalisering en stroomlijning van de dienstverlening zorgde in Almere voor een bezuiniging van 32 fte.

Noodzakelijke investeringen
Voordat deze besparingen kunnen worden doorgevoerd moet echter eerst €12 tot 15 miljoen aan ontwikkelings- en implementatiekosten worden geïnvesteerd, volgens Deloitte. Utrecht beschikt nog niet over alle benodigde ICT-systemen en heeft sommige, al wel aanwezige, systemen nog niet geheel ingevoerd. Bovenop de noodzakelijke investeringen komen dan nog eens de exploitatiekosten. Utrecht wil in de komende periode de investerings-en bezuiningsplannen eerst verder specificeren.

Nieuws

Meer nieuws over