Deloitte: Positieve toekomst voor Chemische industrie

23 januari 2012 Consultancy.nl

Het toekomstperspectief van de Nederlandse chemische industrie is positief. Hoe de mondiale, sociale, politieke en economische ontwikkelingen ook zullen verlopen, de chemische sector zal tot 2030 een substantiële groei doormaken. Voor een belangrijk deel is dat perspectief gebaseerd op de gunstige uitgangspositie van de sector. Dat blijkt uit een gezamenlijke studie van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en Deloitte.

Grote verandering in sector
De chemie zal grote veranderingen ondergaan, menen de onderzoekers. Grondstoffen zullen efficiënter worden gebruikt en er zal een verschuiving plaatsvinden van fossiele grondstoffen naar biomassa (bijvoorbeeld algen), bioafval en andere grondstoffen die het milieu niet belasten en zelfs een positieve CO2-balans zullen hebben. De chemiesector zal meer en meer gezien worden als innovatief, schoon en veilig en als een onmisbare industrie die slimme producten voortbrengt die de negatieve impact op gezondheid en milieu beperken.

Download het rapport The Chemical Industry in the Netherlands

Europese chemiespelers groeien sneller dan de markt
Uit de analyse blijkt dat Europese en Nederlandse chemieconcerns sneller groeien dat de wereldwijde markt: +11% versus +7%. Voornaamste reden voor de hoge groei van Europese bedrijven is dat ze goed hebben ingespeeld op globalisering en groeikansen in opkomende markten. Ondanks de hoge groei, zijn de marges gedaald. Zo is de Returns on Assets (ROA) gedaald van 10% naar 4% tussen 2005 en 2009.

Deloitte - Chemicals Market

Nederlandse investeringsklimaat
Om deze toekomstvisie te realiseren zal onder meer het investeringsklimaat in Nederland aantrekkelijk moeten blijven. Stimulering van vrije handel blijft belangrijk. Om energie-efficiënter te produceren en diversificatie van grondstoffen te bereiken, is gerichte R&D, duurzame innovatie en faciliterende regelgeving belangrijk. In het belang van onderzoek en innovatie is het tevens noodzakelijk dat er voldoende mogelijkheden zijn voor startende bedrijven en innovatieve MKB-bedrijven.

“Innovatie in de chemische industrie is de katalysator van nieuwe producten, productieprocessen en businessmodellen in andere industrietakken. De chemie is de industrie der industrieën en zal zich nog sterker gaan richten op de eindmarkten”, benadrukt Willem Vaessen, director en chemie expert van Deloitte Consulting.

Samenwerking met Duitsland en België
De bestaande samenwerking met de chemie in België en Duitsland speelt daarbij een belangrijke rol. Wereldwijd bestaan niet veel vergelijkbare sterke en geïntegreerde clusters. De Deloitte adviseurs noemen het dan ook van belang het Nederlands-Duits-Belgische cluster te versterken.

Nieuws

Meer nieuws over