Deloitte en IAB analyseren online advertising markt

21 februari 2011 IAB

Deloitte en IAB Nederland hebben een samenwerking opgezet op het gebied van online advertising. Met ingang van 2011 zal Deloitte Consulting de bestedingscijfers en belangrijkste trends en ontwikkelingen in online advertising analyseren. Het eerste rapport wordt in het voorjaar gepresenteerd en zal vervolgens elk half jaar worden geupdate.

Compleet beeld online advertising sector

De nieuwe bestedingsonderzoeken van Deloitte en IAB rapporteren halfjaarlijks de trends en ontwikkelingen in de online advertentiebestedingen. Deze onderzoeken krijgen een nieuwe opzet en er wordt een gedetailleerder categorie-indeling gehanteerd. Naast display, search en classifieds worden ook de bestedingen aan online video advertising, affiliate marketing, mobile en in-game advertising meegenomen. Deze categorie-indeling is uitgebreider en afgestemd op de andere IAB-landen, zodat cijfers en ontwikkelingen een completer beeld geven van de online advertising sector en ook op internationaal niveau kunnen worden vergeleken. De ambitie is om niet alleen de analyse van de categorieën aan te passen, maar om op termijn ook onderscheid te kunnen maken tussen advertentiebestedingen en diensten. Op deze manier wordt het mogelijk om bijvoorbeeld de bestedingen aan natural search en inzet van social expertise in kaart te brengen.

Stakeholderanalyse

Voor de verzameling van de data doen Deloitte en IAB Nederland een beroep op de internet exploitanten en advertentienetwerken. Voorafgaand aan de dataverzameling voert Deloitte een stakeholder analyse uit om inzicht te krijgen in de wensen en verwachtingen van de deelnemers aan het bestedingsonderzoek. Vervolgens start Deloitte de dataverzameling en zorgt ervoor dat de relevantie en de betrouwbaarheid van het bestedingsonderzoek gewaarborgd zijn. Het adviesbureau zal de data van de exploitanten vertrouwelijk analyseren en cross checks doen om de betrouwbaarheid te vergroten. Emile van den Berg, binnen IAB Nederland verantwoordelijk voor de registratie van de advertentiebestedingen: “Het was lastig om de knoop door te hakken maar ik ben blij dat wij deze focus hebben aangebracht. Dit brengt ons een stap dichterbij de zo dringend gewenste consistentie en continuïteit in de rapportage van de industrie brede netto bestedingen.”

Halfjaarlijkse rapportage

In februari 2011 wordt gestart met het verzamelen van de bestedingsdata over 2010, waarna het eerste rapport in het voorjaar wordt gepresenteerd. Vanaf het najaar van 2011 verschijnt vervolgens elk half jaar een nieuwe rapportage. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar online advertentiebestedingen maar ook naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen in online advertising. Maarten Kuil, Deloitte Consulting: “Voor ons betekent de samenwerking met IAB een versterking van onze positie in het online media landschap. Deze branche wordt gekenmerkt door constante veranderingen. Met onze analyses willen wij deze veranderingen inzichtelijk maken en zo nauw betrokken blijven als gesprekspartner voor de markt van online media.”

Nieuws

Meer nieuws over