Deloitte: CFOs optimistisch over de toekomst

11 mei 2010 Deloitte

CFO’s blijven net als het voorgaande kwartaal optimistisch over de financiële vooruitzichten van hun organisatie. Dit komt onder meer tot uitdrukking in een groeiende verwachting ten aanzien van de cash flow. De risk appetite blijft laag en het lijkt erop dat het geld voorlopig binnen de organisatie gehouden wordt. Dit blijkt uit het kwartaalonderzoek "Dutch CFO Survey Q1 2010" van adviesbureau Deloitte onder Corporate CFO’s.

Opvallend is dat de helft van de financieel directeuren de komende 12 maanden behoefte heeft aan financiering. In combinatie met hun positieve outlook over de eigen organisatie, het financieringslandschap en de transactiemarkt, lijkt het erop dat bedrijven zich financieel voorbereiden op groei.

Voor het eerst sinds het uitbreken van de kredietcrisis vindt de meerderheid van de CFO’s (55%) de financieringsmarkt goed toegankelijk. Het positieve sentiment overheerst. Zelfs bancair krediet wint aan terrein al blijft de voorkeur voor de aandelen- en obligatiemarkt gehandhaafd. De CFO vindt aandelen fair geprijsd en ‘het is een goed moment om aandelen uit te geven’.

Fusie-en overnamemarkt

De verwachtingen ten aanzien van de fusie- en overname markt als ook de Private Equity acquisities blijven opnieuw uitzonderlijk hoog. 96% van de CFO’s denkt dat de fusie- en overnamemarkt aantrekt en 71% zegt hetzelfde over de Private Equity transacties. Wilten Smit, partner bij Deloitte: “na een periode van interne oriëntatie, maken ondernemingen zich op voor groei. Fusie- en overnames zullen hierbij een belangrijke driver zijn. Door de toegenomen beschikbaarheid van financiering zal naar verwachting ook Private Equity zich in de nabije toekomst meer nadrukkelijk laten zien.”

AEX blijft in de lift

De AEX behoudt zijn positieve trend volgens de CFO’s. Onzekere berichten over de crisis in Griekenland en andere landen lijken de CFO niet van zijn positieve koers af te halen. Men blijft onverminderd vertrouwen op de koersstijging van de AEX; 78% van de CFO’s verwacht dat de AEX over een jaar hoger staat dan nu.

Garantieregeling ondernemingskrediet onbenut

Tijdens de economische crisis had de overheid volgens 53% van de CFO’s sneller en adequater moeten optreden om de kredietverlening door banken te herstellen. Daarnaast geven zij aan dat vanuit de bankensector weinig initiatief is getoond om van de Garantieregeling Ondernemingsfinanciering gebruik te maken: géén van de CFO’s is hierover pro-actief door hun bank benaderd. Bijna 30% van de CFO’s heeft zelf contact gezocht met hun bank over de mogelijkheden van de Garantieregeling Ondernemingsfinanciering en de helft van hen is hierin door hun bank positief ondersteund.

Deloitte CFO Survey

De CFO Survey is een initiatief van adviesbureau Deloitte. Het onderzoek wordt ieder kwartaal gehouden onder Corporate CFO’s. Dit kwartaal namen 55 Corporate CFO’s deel aan het onderzoek. Zij vertegenwoordigen een jaaromzet van circa 85 miljard Euro.

Nieuws