Deloitte: CFO onzeker over marktontwikkelingen

27 juli 2010 Deloitte

Na een langere periode optimistisch te zijn geweest over de financiële vooruitzichten van hun organisatie, zijn CFO’s onzekerder geworden over de marktontwikkelingen. De stijgende positieve trend die in 2009 was ingezet, is gestopt. CFO’s verlagen nog altijd hun financiële risico’s, vinden hun eigen organisatie ondergewaardeerd en zijn minder positief over de ontwikkelingen op de transactiemarkt. Dit blijkt uit het kwartaalonderzoek van Deloitte onder corporate CFO’s.

De onzekerheid in de markt blijkt uit een aantal zaken, aldus Jan de Rooij, partner bij Deloitte. “De crisis in de Eurozone, de daling en volatiliteit van de beurzen spelen hier een rol.” Daarbij blijkt uit het onderzoek van dit kwartaal dat het weer moeilijker is geworden om financiering te verkrijgen. Wel geeft de CFO aan dat de kosten van financiering licht gedaald zijn. Dit is voornamelijk te danken aan de duurzaam lage rente. “De obligatieleningen zijn veruit favoriet als financieringsbron, aldus De Rooij. “56% van de CFO’s is van plan om het komend jaar obligaties uit te geven.”

De onzekerheid dringt ook door in de emissie van aandelen. Vond vorig kwartaal nog 55% het een gunstig moment om aandelen uit te geven, nu is dit gedaald naar 29%. “Ook hier zien we dat de grote volatiliteit op de beurzen en de daarmee gepaard gaande onzekere prijsvorming hier aan bij dragen,” licht De Rooij toe.

De verwachtingen voor de fusie- en overnamemarkt zijn nog steeds hoog, maar zijn in dit kwartaal voor het eerst dalende. 84% van de CFO’s verwachten dat de markt weer aantrekt, vorig kwartaal was nog 96% van de CFO’s deze mening toegedaan. De verwachtingen omtrent private equity transacties blijven redelijk op hetzelfde niveau. Hoewel nog altijd 65% van de CFO’s een verruiming van hun cash flow verwacht voor het komende jaar, is ook deze trend sinds eind vorig jaar dalende.

De risicohouding (risk appetite) van de CFO’s is daarentegen al drie kwartalen ongewijzigd. Zij blijven een afwachtende houding aannemen. Bijna de helft van de CFO’s (47%) heeft het afgelopen jaar de risico’s op de balans verder verlaagd.

Deloitte CFO survey
De CFO Survey is een initiatief van adviesbureau Deloitte Nederland. Het onderzoek wordt ieder kwartaal gehouden onder corporate CFO’s. Dit kwartaal namen 45 CFO’s deel aan het onderzoek. Zij vertegenwoordigen een omzet van 82 miljard euro.

Nieuws