Deloitte: Bestuurders vrezen tekort aan leiderschap

31 januari 2012 Consultancy.nl

Een groot aantal bestuurders van grote ondernemingen houden de komende jaren rekening met een wereldwijd tekort aan leiderschap. Programma’s die ontwikkeling van talent versnellen, nemen hand over hand toe. Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek van Deloitte, genaamd ‘Talent Edge 2020’. Dit onderzoek signaleert een aantal belangrijke trends binnen de arbeidsmarktstrategieën van bedrijven, en hoe deze reageren op de veranderende economische realiteit.

“Uit het onderzoek komt enerzijds naar voren dat er nagenoeg overal groeiende tekorten zijn aan leiders, anderzijds zijn er wereldwijd forse regionale verschillen in de vraag naar talent,” meent Ardie van Berkel, partner bij Deloitte Human Capital. Een belangrijke conclusie uit het ‘Talent Edge 2020’-rapport is dat vrijwel alle bestuurders de toekomstige leiderschapsproblematiek herkennen. Ongeveer een derde (30 procent) van de ondervraagde bestuurders geeft aan het ontwikkelen van leiders en het organiseren van opvolging als een van de belangrijkste prioriteiten op het gebied van talent te zien. Daarnaast voorspelt 29 procent dat dit onderwerp de komende drie jaar het belangrijkste aandachtspunt op het gebied van talentontwikkeling zal zijn.

Belang van arbeidsmarktstrategieën
Omdat de vraag naar talent wereldwijd toeneemt, wordt de druk steeds groter om arbeidsmarkt-strategieën te ontwikkelen die schaalbaar zijn (in omvang en efficiency), en die op regionale markten gericht kunnen worden. De vraag naar talent verschilt per regio wereldwijd, blijkt uit het onderzoek. Zo zullen de bestuurders in de regio Asia Pacific (APAC) naar verwachting kampen met forse tekorten op het gebied van research & development (68 procent), operations (64 procent) en strategie & planning (62 procent). De respondenten uit Noord- en Zuid-Amerika voorspellen de grootste hiaten in talent op het gebied van bestuurlijk leiderschap en operations (beide 56 procent), terwijl topmanagers in Europa, het Midden-Oosten en Afrika – de EMEA-regio – veel minder bezorgd zijn over een gebrek aan talent.

Talentprogramma’s ontoereikend
Een andere opvallende conclusie van de Deloitte adviseurs is dat de talentprogramma’s van ondernemingen ontoereikend zijn, zowel qua resultaten als qua investeringen. Slechts 17 procent van de ondervraagde bestuurders vinden hun programma’s over de hele linie van topniveau. Maar liefst 83 procent van de bestuurders erkent dat significante verbeteringen in de opzet van deze programma’s nodig zijn. De bestuurders die de inspanningen op het gebied van talent de hoogste beoordeling toekenden, gaven in eerdere onderzoeken aan dat hun ondernemingen veel en op het juiste niveau in de trajecten investeren. Ten slotte blijkt dat de bestuurders de komende twaalf maanden met name inzetten op de ontwikkeling en aantrekken van high-potentials. Maar liefst 71 procent geeft aan dat hieraan de hoogste prioriteit wordt gegeven.

Nieuws