Deloitte: Analyse van de consumentenmarkt in 2010

09 september 2010 Consultancy.nl

De branchegroep Retail van Deloitte onderzoekt jaarlijks de autonome ontwikkelingen in de zelfstandige levensmiddelendetailhandel. Tegelijkertijd voert het adviesbureau onderzoek uit naar de consumententrends in de Nederlandse supermarkten. Beide onderzoeken, gepresenteerd op dinsdag 7 september 2010 tijdens de Foodretaildag, zijn beschikbaar in de rapporten rubriek van Consultancy.nl.

Bedrijfsvergelijking 2010
De Bedrijfsvergelijking 2010 beschrijft de autonome ontwikkelingen in de zelfstandige levensmiddelenhandel. In het onderzoek worden de resultaten van 101 supermarkten vergeleken, over de jaren 2008 en 2009. De detaillisten zien hun resultaat dalen, maar doen het gegeven het crisisjaar 2009 relatief goed ten opzichte van de overige retail. 

Consumentenonderzoek
In juni 2010 namen ruim 2700 consumenten deel aan het jaarlijkse onderzoek naar consumententrends in de supermarkt. Een aantal uitkomsten is verrassend te noemen. Zo eten consumenten vaker thuis en is de weekfolder nog belangrijker geworden. Er wordt meer tijd besteed aan het bereiden van een avondmaaltijd en mensen beslissen vaker voorafgaand aan het bezoek van een supermarkt welke verse artikelen ze willen kopen. De consument laat zich minder verleiden in de supermarkt. Zie de pagina Consumentenonderzoek 2010 voor het volledige rapport.

 

Nieuws

Meer nieuws over