NZa besluit mede gebaseerd op rapport van Ecorys

17 maart 2011 Ecorys

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onlangs een Zeeuwse apotheek een contracteerplicht opgelegd, waardoor de apotheek verplicht wordt in te stemmen met alle redelijke voorwaarden van zorgverzekeraars. Dit besluit is mede gebaseerd op een consumentenconderzoek van Ecorys.

Ecorys voerde in 2010 in opdracht van de NZa een consumentenonderzoek uit naar keuzefactoren op de markt voor apotheken. Download het rapport Keuzefactoren in de markt voor Farmacie. De NZa is als toezichthouder op de marktwerking in zorgmarkten bevoegd om specifieke verplichtingen op te leggen aan marktpartijen die over aanmerkelijke marktmacht (AMM) beschikken. Hierdoor kan worden voorkomen dat deze partijen hun AMM kunnen misbruiken. Misbruik van AMM kan schade toebrengen aan de publieke en consumentbelangen.

Door de opgelegde contracteerplicht moet de betreffende apotheek instemmen met alle redelijke voorwaarden van zorgverzekeraars. Het voorkomt dat de apotheek, die weinig concurrentie van andere apotheken ondervindt, zijn machtspositie ten opzichte van zorgverzekeraars kan misbruiken. Dit is het eerste besluit waarin de NZa concludeert dat een marktpartij over AMM beschikt en het is voor het eerst dat de NZa op grond daarvan verplichtingen oplegt aan een marktpartij.

Nieuws