DCE Consultants pleit voor vernieuwing pensioenstelsel

25 oktober 2006 DCE Consultants
Profiel
Meer nieuws over

Volgens DCE Consultants, een onafhankelijke internationale management consultancy organisatie, is de invoering van de Pensioenwet per 1 januari 2007 een voorzichtige stap in de noodzakelijke herziening van het Nederlandse pensioenstelsel. Duidelijkheid en eigen verantwoordelijkheid voor werknemers wordt verhoogd, maar er is nog steeds weinig keuze vrijheid. DCE Consultants stelt dit in reactie op het besluit dat de Tweede kamer gisteren heeft genomen met betrekking tot de invoering van de Pensioenwet.

Volgens DCE Consultants is de invoering van de Pensioenwet een voorzichtige stap in de grondige herziening van het Nederlandse pensioensysteem maar zijn vervolgstappen absoluut noodzakelijk. DCE Consultants pleit voor een systeem waarbij werknemers meer keuzevrijheid hebben bij welke partij de pensioenregeling wordt ondergebracht, hoeveel pensioen wordt opgebouwd en wanneer wordt gespaard. De nieuwe Pensioenwet zal ertoe bijdragen dat de werknemer een beter inzicht krijgt in de hoogte van het opgebouwde pensioen. Echter wordt, ook na invoering van de nieuwe Pensioenwet, niet voorkomen dat pensioenbreuken kunnen ontstaan wanneer werknemers van werkgever veranderen. Bovendien blijft het lastig voor de werknemer om een totaaloverzicht van het pensioeninkomen te bemachtigen, wanneer het pensioen versnipperd over meerdere werkgevers is opgebouwd.

DCE Consultants pleit voor een vervolgstap die een oplossing kan bieden voor bovengenoemde problematiek: de pensioenspaarrekening. Dit is een speciale geblokkeerde spaarrekening die een werknemer alleen voor pensioendoeleinden gebruikt en waarop de werkgever eveneens elke maand de pensioenpremie stort. Deze spaarrekeningen kunnen door banken en verzekeraars worden gevoerd, waarbij risico’s als overlijden, arbeidsongeschiktheid en lang leven collectief worden gedeeld.

Het grote verschil met het huidige stelsel is dat werknemers zelf kunnen kiezen bij welke partij de pensioenspaarrekening wordt ondergebracht en op deze wijze dus marktwerking mogelijk is over de landsgrenzen. Bij het veranderen van werkgever kan geen pensioenbreuk onstaan; het enige dat in een dergelijke situatie verandert is dat de pensioenpremie door een andere werkgever op de pensioenspaarrekening gestort wordt. Op deze manier worden de kosten van pensioenuitvoering sterk verlaagd, is marktwerking over de landsgrenzen heen mogelijk en heeft een werknemer altijd inzicht in de persoonlijke pensioensituatie. Voorbehoud is wel dat een pensioenspaarrekening per werknemer verplicht moet worden gesteld zodat een pensioen gegarandeerd is.

Werkgevers hoeven geen ingewikkelde pensioenregelingen meer te maken met hun werknemers. In het CAO overleg is alleen de hoogte van de pensioenbijdrage van belang. Een werkgever heeft niet meer te maken met een waardeoverdracht uit een vorige regeling, waarbij nu vaak aanvullende kosten in rekening worden gebracht. Afspraken met de pensioenuitvoerder hoeven niet meer gemaakt te worden, aangezien de werknemer zelf bepaalt waar hij de pensioenspaarrekening laat beheren.

Werknemers bepalen zelf waar de rekening beheerd wordt en zij kunnen zelf over de hoogte van de pensioenpremie onderhandelen met de werkgever. Pensioenbreuken bestaan niet meer. Voor een werknemer is altijd inzichtelijk wat het saldo van de pensioenspaarrekening is en daardoor wat zijn pensioenuitkering zal zijn.

Veel pensioenuitvoerders hebben nu grote administratieve problemen, veroorzaakt door de diversiteit aan complexe pensioenregelingen. De pensioenspaarrekening daarentegen is een eenvoudig te administreren product. Doordat werknemers met de pensioenspaarrekening eenvoudig kunnen switchen van pensioenuitvoerder, zal de concurrentie in deze markt toenemen. En meer concurrentie zal de kwaliteit van de pensioenuitvoering alleen maar ten goede komen.

DCE Consultants pleit daarnaast voor vergroting van het pensioenbewustzijn van werknemers, zodat er een reëel besef van de pensioenhoogte en de eventueel te nemen maatregelen ontstaat.