DCE ontwikkelt marketingstrategie voor Parnassia

13 oktober 2005 Consultancy.nl

DCE Consultants heeft een nieuwe marketingstrategie ontwikkeld voor De Parnassia Groep.

Parnassia constateerden in 2003 dat het zorglandschap aan het veranderen was: marktwerking zou gaan optreden. Parnassia wilde daar vroegtijdig op inspelen en besloot in november 2003 een uitgebreid traject in te gaan. De start van het project vormde het verzamelen van informatie, zodat op basis daarvan Parnassia en haar omgeving geanalyseerd konden worden. Belangrijke vraagstellingen daarin waren:

  • Wat doen we nu wel? En wat doen we nu niet?
  • Wie zijn onze concurrenten?
  • Wat zijn de criteria waarop verwijzers, zorgverzekeraars, gemeenten en patiënten voor ons kiezen?

De analyse resulteerden uiteindelijk in een centrale vraagstelling: "Hoe kunnen we ons onderscheiden van onze concurrenten?". Een basale vraag, maar tot die tijd nog niet zo uitgewerkt. Het hele proces leidde tot drie ‘zogenaamde’ piketpaaltjes. Deze piketpaaltjes vormden het uitgangspunt voor de verdere strategie, te weten:

  • Onderscheid aanbrengen in regionale ketenzorg en marktgerichte zorg
  • Introductie van een tweede merknaam voor de specialistische marktgerichte zorg
  • De specialistische marktgerichte zorgprogramma’s onder de tweede merknaam ook buiten de eigen regio aanbieden.

 Een belangrijk resultaat van de nieuwe strategie is het in juni 2005 gelanceerde merk PsyQ.

Nieuws

Meer nieuws over