DCE Consultants: Digitaal werken niet op orde bij gemeenten

03 april 2008 DCE Consultants

Ruim 50% van de Nederlandse gemeenten hebben processen Digitaal Werken niet op orde. Dat blijkt uit steekproef DCE Consultants onder 26 Nederlandse gemeenten.

DCE Consultants heeft het succes van Digitaal Werken onderzocht bij 26 Nederlandse gemeenten middels een enquête. Daarnaast zijn binnen dezelfde groep 17 diepte-interviews afgenomen. Belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat 53,9% van de onderzochte gemeenten zichzelf een onvoldoende geeft op de processen ter ondersteuning van Digitaal Werken. 40,0% geeft aan dat er onvoldoende personeelsbeleid is met betrekking tot Digitaal Werken. DCE Consultants heeft door de aanpak van verschillende gemeenten met elkaar te vergelijken, onderzocht wat de grootste obstakels voor gemeenten zijn om een digitaal portaal succesvol te maken.

De belangrijkste conclusies:

  • 15,4% van de gemeenten geeft zichzelf een onvoldoende op het hebben van een op visie op Digitaal Werken
  • 40% van de gemeenten geeft zichzelf een onvoldoende op het personeelsbeleid met betrekking tot Digitaal Werken
  • 34,6% van de gemeenten geeft zichzelf een onvoldoende op de aanwezigheid van systemen ter ondersteuning van Digitaal Werken
  • 53,9% van de gemeenten geeft zichzelf een onvoldoende op processen ter ondersteuning van Digitaal Werken
  • 15,4% van de gemeenten zegt onvoldoende kennis te hebben van de wensen en tevredenheid van de burgers met betrekking tot de (digitale) dienstverlening
  • 30,8% van de gemeenten geeft zichzelf een onvoldoende op goed verandermanagement met betrekking tot Digitaal Werken

Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten die vanuit een duidelijke visie integraal werken aan bovenstaande punten, het meeste succes hebben met de omschakeling naar Digitaal Werken. Daarnaast zijn externe factoren zoals de omvang van de gemeente en samenwerking tussen gemeenten van invloed op het succes van digitalisering. Hoe groter de gemeente of groep van gemeenten, hoe meer budget er is voor projecten en hoe meer kennis er in huis is. Het delen van kennis en middelen is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol Digitaal Werken.

Het management zou een sterkere positieve invloed moeten uitoefenen op de verandercultuur. Duidelijke communicatie naar het personeel over de motieven van Digitaal Werken, zichtbare resultaten op korte termijn en de gelegenheid voor medewerkers om mee te denken met het veranderproces hebben een positieve invloed op een succesvolle implementatie van Digitaal Werken.

Kortom, alle onderzochte gemeentes hebben Digitaal Werken op de agenda staan, 62,2% heeft een duidelijk geformuleerde visie, maar een het omzetten naar een centraal beleid op het gebied van zowel mensen, processen als systemen is nog lang niet overal te vinden.

Nieuws

Meer nieuws over