McKinsey: Crisis verandert business context

08 november 2009 Consultancy.nl

Welke onderliggende krachten bepalen het economisch klimaat in de Nieuwe Wereld? Het McKinsey Global Institute doet permanent onderzoek naar economische trends. Daaruit blijkt dat de crisis de businesscontext ingrijpend én blijvend heeft veranderd.

Adviezen van McKinsey:

1. Houd rekening met toenemende grondstofprijzen, wisselende omstandigheden op de grondstoffenmarkt en tekorten.

2. Reken erop dat mondialisering onder vuur blijft liggen: meer protectionisme en een toename van internationaal inconsistente regelgeving. Bekijk onder welke omstandigheden productielocaties wel of niet aantrekkelijk zijn, door welke beperkingen de waarde van overzeese businessunits keldert en of het gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (vergrijzing) mogelijk blijft om de kernactiviteiten uit te voeren - in eigen land of daarbuiten.

3. Het verminderde vertrouwen in het bedrijfsleven heeft gevolgen: reken op hogere transactiekosten, dalende merkwaarde, problemen met het aantrekken, vasthouden en managen van personeel, meer regelgeving, toename van compliancekosten. Probeer het vertrouwen van álle stakeholders terug te winnen: werknemers, klanten, leveranciers, vakbonden, de pers en de gemeenschap als geheel.

4. Reken op meer regelgeving en toenemende overheidsbemoeienis. De publieke sector wordt een belangrijke afnemer, wat kansen biedt voor publiek-private samenwerking.

5. Leer begrijpen hoe geavanceerde kwantitatieve tools functioneren en wat de aannames en beperkingen van die tools zijn. De crisis heeft de beperkingen aangetoond van wiskundige rekenmodellen en kwantitatieve managementtools.

6. Het consumptiezwaartepunt kan verschuiven van de VS naar Azië (China en India) of op meerdere plekken komen te liggen (EU, VS, Japan). Houd rekening met tragere consumptiegroei wereldwijd, verleg investeringen naar Azië, focus op oudere consumenten en bied meer luxe voor minder geld.

7. De crisis heeft de groei in Azië vertraagd maar niet gestopt. Blijf investeren in Azië. Kies zorgvuldig lokale partners, onderhoud sterke relaties met overheden en pas je aan lokale markten aan (producten, proposities, marketingstrategieën enzovoort). Vergeet niet de kleinere steden en het platteland.

8. Er zijn maar weinig bedrijfstakken waarin de crisis géén effect heeft op structuren en machtsverhoudingen. Managers moeten op twee snelheden opereren: meteen de kansen grijpen die de crisis biedt (ook via fusies en overnames) én onderzoeken hoe ze de structuren binnen hun bedrijfstak op langere termijn kunnen vormgeven.

9. Stel investeringen in R&D veilig. Bedrijven die anticyclisch investeren in R&D in crisistijd komen vaak met een voorsprong uit de crisis.

10. De crisis kan leiden tot deflatie of inflatie. Onderzoek leverancierscontracten, salarisovereenkomsten en prijsbeleid op mogelijke bedrijfsrisico's. De kern is flexibel te blijven, voorzichtig te zijn met het aangaan van langetermijnverplichtingen.

Nieuws

Meer nieuws over