ConQuaestor positief ondanks lichte omzetdaling

03 februari 2010 ConQuaestor

Bij financieel adviesbureau ConQuaestor is na vijf jaar van onstuimige groei de omzet in 2009 gedaald tot € 68,7 miljoen, tegen € 73,2 miljoen in 2008.

Het aantal declarabele uren is echter gestegen, maar er is tegen een iets lager tarief gewerkt, waardoor de netto omzet 6% daalde. Hiermee heeft ConQuaestor zijn marktaandeel vergroot, want de gehele markt waarin ConQuaestor opereert is met 20 a 25% gekrompen. In het crisisjaar 2009 heeft ConQuaestor 70 nieuwe professionals aangenomen, terwijl er van geen medewerkers gedwongen afscheid is genomen.

Na een goed eerste kwartaal begon de economische crisis in het tweede kwartaal van 2009 duidelijk invloed te hebben. In dat kwartaal daalden zowel de volumes als de prijzen. Na de zomer vond er een stabilisatie plaats en in het vierde kwartaal is de groei weer in gang gezet. De omzetontwikkeling varieerde per sector. Aan klanten in de financiële sector, inclusief banken en verzekeraars, heeft ConQuaestor in het eerste halfjaar aanzienlijk minder diensten geleverd, maar na de zomer trok de vraag weer aan. Bij de publieke sector was het omgekeerde patroon zichtbaar: in het eerste halfjaar was er veel vraag, maar na de zomervakantie nam die af. De andere sectoren hadden een tamelijk stabiele vraag die over het geheel wat lager lag dan in 2008.

Vooruitzichten voor 2010

Bestuursvoorzitter Martijn Kamermans ziet dit jaar met veel vertrouwen tegemoet: “Juist nu de conjunctuur weer wat aantrekt bestaat er veel behoefte aan onze diensten. Onze cliënten hebben het druk met projecten waar ze nog geen eigen mensen voor aannemen. Zij maken daarvoor gebruik van externe consultants, interim managers en professionals. Voor 2010 zijn we voorzichtig positief en verwachten we weer te gaan groeien. De exacte omvang van die groei zal afhangen van de marktontwikkelingen. We plannen in 2010 circa 150 professionals aan te nemen.”

Nieuws