ConQuaestor ontwikkelt visie voor bloedvoorziening

16 december 2010 Consultancy.nl

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ConQuaestor ingehuurd om een toekomstvisie op de plasma- en bloedvoorziening voorziening in Nederland te ontwikkelen. Het onderzoek van het adviesbureau zal voor de zomer van 2011 worden afgerond. De overheid zal de bevindingen gebruiken als input voor de strategie, begroting en van Sanquin. Dat blijkt uit documenten die de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ab Klink heeft gedeeld met de Tweede Kamer.

Sanquin

Sanquin is op grond van de Wet inzake bloedvoorziening als enige organisatie in Nederland aangewezen om zorg te dragen voor de behoefte aan bloed en bloedproducten. Sanquin een non-profitorganisatieen heeft verspreid over heel Nederland circa  3.000 medewerkers.

Uit eerder onderzoek naar de Nederlandse markt voor bloedvoorziening blijkt dat de prijzen van korthoudbare bloedproducten in Nederland relatief hoog zijn ten opzichte van omringende landen. Plasmaprijzen ten behoeve van fractionering zijn relatief laag. Dat terwijl het in Nederland gehanteerde kostprijssysteem (toerekening van de kosten aan de verschillende producten) vrijwel identiek is dat in de vergeleken landen. De prijsstelling van plasma bestemd voor fractionering (interne verrekenprijs) wijkt in Nederland gemiddeld gezien met 12% af van de prijsstelling in de vergeleken landen.

Nieuws