ConQuaestor: Geen grote saneringen in 2010

11 maart 2010 ConQuaestor

Adviesbureau ConQuaestor heeft samen de FINEM, Vereniging voor financieel-economisch management onderzoek gedaan naar de economische verwachtingen voor 2010 en de mogelijke consequenties voor hun bedrijf.

Het optimisme over de economische ontwikkelingen van eind vorig jaar wordt in 2010 niet echt voortgezet. Het wordt economische gezien een moeilijk jaar zo is de verwachting. Bijna de helft van respondenten geeft aan vrijwel geen economische groei voor 2010 te verwachten, terwijl de andere helft aangeeft uit te gaan van een economische groei tussen de 1 en 3%.

Voor de mogelijke groei van de markten, waarin hun bedrijven actief zijn, zijn de respondenten wat pessimistischer, daar wordt vooral de nullijn verwacht tot zelfs een lichte krimp.

Het kostenniveau zal ongeveer constant blijven of licht stijgen in 2010, zo is de verwachting. Er wordt niet gedacht aan het verder terugdringen van kosten of aan saneren. Verder verwachten respondenten dat de banken soepeler zullen omgaan met de condities dan in 2009. Men acht het zelfs mogelijk dat de banken een iets hogere spread gaan berekenen dan vorig jaar. Het beeld dat ontstaat, is een van een zeer aarzelend herstel. De onzekerheid over economische groei houdt aan.

Over ConQuaestor

ConQuaestor biedt organisaties in zowel de profit als de public sector oplossingen voor strategische en operationele vraagstukken op het gebied van finance. Ruim 600 consultants werken aan financiele, bedrijfseconomische en administratieve projecten en processen op de bedrijfsvoering van opdrachtgevers te verbeteren, onder de noemer Mastering Finance. Vereniging voor Financieel-Economisch Management. 

Nieuws