ConQuaestor: jaarcijfers weer sneller uitgebracht

13 april 2011 Centre Consulting en ConQuaestor

Het jaarlijkse onderzoek van Centre Consulting en ConQuaestor naar de publicatiedata van de jaarcijfers van de aan de AEX en AMX genoteerde ondernemingen laat, na een vertraging in het rapporteren van de jaarcijfers over boekjaar 2009, in 2010 een marginale versnelling zien voor wat betreft de bekendmaking van de voorlopige jaarcijfers.

Deze versnelling in 2010 wordt door de onderzoekers verklaard doordat er naast de vanzelfsprekende kwaliteit en betrouwbaarheid van de cijfers ook weer verhoogde aandacht is voor efficiëntere rapportageprocessen en snelheid van publicatie.

AEX

Van de 25 AEX fondsen hebben 16 bedrijven hun cijfers dit jaar, gemiddeld 1,6 dagen, eerder weten te publiceren ten opzichte van voorgaand jaar. Een iets grotere groep van 18 AEX fondsen heeft dit jaar ook sneller de accountant weer de deur uit. Deze tijdsbesparing was gemiddeld 3,3 dagen.

ASML weet na 19 dagen haar voorlopige jaarcijfers te presenteren en is, net als vorig jaar, wederom de winnaar. Heineken laat bij de publicatie van de voorlopige jaarcijfers een versnelling zien van 7 dagen en is daarmee de grootste versneller dit jaar onder de AEX ondernemingen. Heineken heeft, volgens een woordvoerder, in 2010 het Braziliaanse FEMSA overgenomen en daarbij gekozen om de snellere rapportage tijdslijnen van FEMSA aan te houden voor het publiceren van de voorlopige jaarcijfers.

Doordat het merendeel van de AEX beursgenoteerde ondernemingen in 2010 minder tijd nodig heeft om voorlopige jaarcijfers te publiceren, daalt het gemiddelde van de AEX ondernemingen naar 47,8 dagen ten opzichte van 48,9 dagen in 2009. Een versnelling ondanks dat Fugro en SBM Offshore meer tijd nodig hadden om hun voorlopige jaarcijfers over boekjaar 2010 te publiceren. Na het publiceren van de voorlopige jaarcijfers heeft de accountant gemiddeld 10 dagen nodig voor het verstrekken van de accountantsverklaring aan de AEX ondernemingen. Het door de accountant goedgekeurde jaarverslag wordt door de AEX ondernemingen na gemiddeld 58,0 dagen gepubliceerd (58,9 dagen in 2009).

AMX

Van de 25 AMX fondsen weten maar liefst 20 bedrijven hun voorlopige jaarcijfers gemiddeld 2,9 dagen vroeger te publiceren ten opzichte van 2009. Van de 25 AMX fondsen hebben 17 bedrijven sneller de accountant weer de deur uit, gemiddeld 6,8 dagen sneller ten opzichte van 2009.

BinckBank laat bij de publicatie van de voorlopige jaarcijfers een mooie versnelling zien van 15 dagen ten opzichte van 2009 en is dit keer de winnaar onder de AMX fondsen. In een reactie gaf BinckBank aan dat de versnelling toe te schrijven is aan de keuze om de rapportage tijdslijnen voor het publiceren van de voorlopige jaarcijfers in lijn te brengen met de publicatie van de tussentijdse cijfers gedurende het jaar.

Doordat het merendeel van de AMX beursgenoteerde ondernemingen in 2010 minder tijd nodig had om de voorlopige jaarcijfers te publiceren, daalt het gemiddelde van de AMX ondernemingen naar 57,4 dagen ten opzichte 58,6 dagen in 2009. Dit ondanks dat Wavin, ASMI en Pharming Group significant meer tijd nodig hadden om hun voorlopige jaarcijfers over boekjaar 2010 te publiceren. Het door de accountant goedgekeurde jaarverslag wordt door de AMX ondernemingen na gemiddeld 67,2 dagen gepubliceerd (68,6 dagen in 2009). Dit laatste is ook licht verbeterd ten opzichte van 2009.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt verder dat AEX ondernemingen gemiddeld genomen 10 dagen sneller zijn met het rapporteren van hun voorlopige jaarcijfers dan AMX ondernemingen, terwijl voor zowel de AEX als ook de AMX ondernemingen dezelfde regelgeving en verslaggevingvereisten gelden. Zo heeft ASML (winnaar AEX) maar 19 dagen nodig voor de publicatie van de jaarcijfers, terwijl BinckBank (winnaar AMX) hier 38 dagen over doet. ‘De oorzaak hiervoor dient gezocht te worden in het feit dat de doorgaans grotere AEX ondernemingen onder een grotere druk van hun (internationale) omgeving staan en hun afsluitprocessen verder geoptimaliseerd hebben dan bij de gemiddelde AMX ondernemingen. Dit stelt ze in staat om de jaarcijfers sneller te produceren,’ zegt senior consultant Youssef Annali van ConQuaestor.

Benchmark

De ‘Close Cycle’ resultaten worden door investeerders, analisten en het financieel management gezien als een belangrijke publieke benchmark. ‘De snelheid van het afsluitproces wordt direct in verband gebracht met de kwaliteit van de financiële processen en systemen in de organisatie. De bedrijven met de snelste externe rapportage moeten wel kunnen bouwen op de meest effectieve en efficiënte financiële processen en systemen en zullen als gevolg daarvan ook beschikken over een gestroomlijnde interne management rapportage,’ aldus Klaas van de Geest, algemeen directeur van Centre Consulting. Youssef Annali, stelt vast dat Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen in de afgelopen jaren hun jaarcijfers steeds sneller zijn gaan rapporteren. ‘Zo lag het gemiddelde van de AEX over het boekjaar 2004 op ruim 55 dagen, waar de AEX ondernemingen tegenwoordig gemiddeld een kleine 48 dagen nodig hebben.’

Nieuws

Meer nieuws over