Conclusion verleent gratis diensten aan VSO Nederland

03 februari 2012 Consultancy.nl

Conclusion Implementation heeft, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), kosteloos projectmanagement diensten verleend aan VSO Nederland. Conclusion Implementation ondersteunde de internationale ontwikkelingsorganisatie met het behalen van het keurmerk "verantwoorde werving en besteding van fondsen". De keurmerk wordt uitgereikt door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), een instantie dat transparantie van de goededoelensector nastreeft.

Conclusion Implementation stelde een ervaren projectleider en een adviseur beschikbaar. De twee consultants hebben in de afgelopen maanden meer dan 180 uur op pro bono basis gewerkt.

Pro bono advies en samenwerking
Conclusion Implementation, een specialist in projectmanagement, werkt al sinds januari 2010 samen met VSO. Naast de pro bono samenwerking, biedt Conclusion Implementation haar medewerkers ook de mogelijkheid om te worden uitgezonden naar een ontwikkelingsland om daar organisatie-veranderingen te begeleiden en projecten te managen. "Onze projectmanagers willen in hun dagelijkse werk graag iets realiseren dat zinvol is, dat het verschil maakt. Dat maakt ons anders dan andere bureaus. Om die cultuur te bewaken vinden wij ook maatschappelijke zingeving belangrijk. Voor ons ligt het dan ook voor de hand om met behulp van onze kennis van projectmanagement een bijdrage te leveren aan het werk van VSO en dus aan een betere wereld," aldus Arno Commandeur, Directeur Conclusion Implementation.

VSO Sterk afhankelijk van giften en donaties
VSO Nederland is, net zoals het meerendeel van goede doelen, sterk afhankelijk van giften en donaties. Een keurmerk als het CBF helpt om als goed doel het vertrouwen van onze donateurs te krijgen. Joris Eekhout, directeur VSO Nederland legt uit waarom het CBF-keur van groot belang is voor de Nederlandse organisatie: "Het CBF-keur is algemeen bekend onder de bevolking. Het is een gerenommeerd keurmerk en het opent veel deuren: gemeenten geven sneller vergunningen voor werving van donateurs en we krijgen kortingen voor uitzendingen en spotjes op radio en tv, etc. Hierdoor kunnen wij kosten besparen, wat we vervolgens kunnen besteden aan armoedebestrijding."

Nieuws

Meer nieuws over