China investeert 290 mld in water na McKinsey analyse

13 maart 2012 Consultancy.nl

De Chinese overheid heeft begin 2012 rigoreuze maatregelen aangekondigd op het gebied van waterbehoud. Zo investeert de overheid alleen al €140 miljard dit jaar in projecten van waterbehoud en gaat het nieuwe verregaande richtlijnen doorvoeren voor het bedrijfsleven en consumenten. Allemaal met als doel om de watervoorraden in het land structureel veilig te stellen. De Chinese overheid baseert haar maatregelen in grote lijnen op een analyse dat vorig jaar is uitgevoerd door het gerenommeerde adviesbureau McKinsey & Company.

Watertekort van 200 miljard m³
In het rapport voorspelde McKinsey dat China, wanneer de overheid niet dringend passende maatregelen zou nemen, tegen 2030 zou kampen met een watertekort van 200 miljard m³. Door de grote groei in industrieel en residentieel watergebruik, is er tegen 2030 een behoefte aan 818 miljard m³ water versus een aanbod van circa 619 m³ miljard. Ondanks het grote verschil tussen vraag en aanbod, concludeerden de McKinsey adviseurs dat er voldoende mogelijkheden zijn om het verschil te verhelpen. De consultants somden niet minder dan 55 middelen op om zuinig om het probleem te tacklen, waaronder:
- investeren in waterzuinige technologieën
- investeren in meer gesofisticeerde irrigatie
- hergebruik van industrieel water
- oplappen van kapotte leidingen
- creeren van waterbewustzijn onder de bevolking
- waterbesparingen realiseren in waterintensieve nijverheidssectoren
  (bijv. warmtecentrales, textiel, papier, ijzer en staal)

Waterstrategie en vijfjarenplan
Mede gebaseerd op de bevindingen van het onderzoek heeft de Chinese overheid een vijfjarenplan opgesteld. Tussen 2012 en 2017 investeert de overheid bijna €290 miljard in waterbehoud en water-bewustzijn. Daarnaast zijn er verschillende maatregelen aangekondigd die buitenlandse investeringen gemakkelijker maken, met als gevolg dat vele additionele miljarden geïnvesteerd zullen worden vanuit private ondernemingen. Grootste pijler wordt landbouw, waar efficiëntere irrigatie noodzakelijk is (uit het McKinsey onderzoek bleek dat 70% van China’s water wordt verbruikt in landbouw). Van het 120 miljoen hectare landbouwgrond, beschikken maar 53 miljoen hectare over basis irrigatiefaciliteiten.

Nieuws