Celerant Consulting: outsourcing in de chemische sector

14 juli 2008 Consultancy.nl

Organisaties in de chemische industrie die geen diensten uitbesteden, kiezen daar vaak voor om de verkeerde redenen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Celerant Consulting, een wereldwijd management adviesbureau.

Chemische bedrijven die niet aan outsourcing doen, blijken vooral bang te zijn voor het verliezen van productiekwaliteit, intellectueel eigendom, kennis en deskundigheid. Die angst is onterecht: de bedrijven in de sector die wel ervaring hebben met outsourcing, geven aan dat het kwijtraken van de controle over productiekwaliteit en het intellectueel eigendom juist tot de minst grote risico’s horen. Als grootste risico noemen de outsourcers de afhankelijkheid van derde partijen.

Van de 800 ondervraagden in het onderzoek geeft 80 procent aan één of meerdere diensten uit te besteden. Tweederde van de ondervraagden heeft het belang van outsourcing in de chemische industrie toe zien nemen de afgelopen vijf jaar, ruim de helft zag dezelfde ontwikkeling ook binnen het eigen bedrijf. De diensten die het vaakst worden uitbesteed zijn IT, opslag, productie en onderhoud. Van de 20 procent die niet aan outsourcing doet, overweegt bijna een kwart om dit wel te gaan doen. Opvallend is dat 93 procent van alle grote bedrijven in de chemische industrie (met een omzet van meer dan 20 miljard dollar) diensten uitbesteden.

Van bijna de helft van alle grote bedrijven is outsourcing een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie, tegenover 28 procent gemiddeld in de industrie. Het percentage bedrijven dat aan outsourcing doet verschilt bovendien sterk over de verschillende sectoren. Slechts 10 procent van alle farmaceutische bedrijven besteedt niets uit, in de fijnchemische industrie is dat maar liefst 26 procent. Driekwart van alle uitbesteders in het onderzoek noemde kostenbesparing als een belangrijke reden voor outsourcing. Capaciteitsredenen (43 procent), het afstoten van niet-kernactiviteiten (41 procent) en toegang tot technologie (36 procent) werden ook vaak benoemd.

Jeroen van der Meer, Senior Vice President bij Celerant Consulting: “Het is niet verrassend dat de perceptie van risico’s van outsourcing verandert als bedrijven meer ervaring krijgen met uitbesteden.” Hij adviseert de bedrijven die nog niet de eerste stap hebben gezet dan ook om de risico’s goed in kaart te brengen. “Echter, ze houden zich in om de verkeerde redenen. De risico’s van outsourcing blijken niet goed te worden ingeschat door bedrijven die niet uitbesteden. Hoewel outsourcing steeds belangrijker wordt, nemen veel bedrijven de beslissing om uit te besteden niet per se uit strategische overwegingen, maar ad hoc, aan de hand van specifieke overwegingen en gevallen.”

Nieuws

Meer nieuws over