Capgemini: toename in vraag naar transportdiensten

24 november 2010 Capgemini Consulting

De vierde editie van de Transport Market Monitor (TMM) van Capgemini Consulting en TRANSPOREON en  laat een herstel zien van het wegtransport. Voor het eerst evenaren de prijsniveaus die van voor de crisis (eerste halfjaar 2008). Niettemin ligt het prijsniveau nog 2,2% onder dat van het tweede kwartaal van 2008. De significante toename van de vraag naar transportdiensten is een van de belangrijkste oorzaken voor de prijsstijging.

Deze editie van de TMM laat zien dat:

  • Transportprijzen met 13,5% zijn gestegen in het tweede kwartaal van 2010 ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar;
  • Het prijsniveau van het tweede kwartaal van 2010 nog 2,2% onder het niveau ligt van het niveau in tweede kwartaal van 2008.
  • De capaciteitsindex met 44% daalde in het tweede kwartaal van 2010, vergeleken met het daaraan voorafgaande kwartaal, wat een prijsopdrijvend effect had;
  • De krimpende capaciteitsindex wordt veroorzaakt door een positieve economische trend: hogere verkopen, stijgende productievolumes en producenten die hun leverketen opnieuw bevoorraden;

Op basis van de hierboven geschetste prijsontwikkelingen brengen traditionele langetermijn sourcingstrategieën wellicht niet de verwachte financiële voordelen die logistieke managers nastreven. De Transport Market Monitor wijst uit dat er nieuwe strategieën nodig zijn om voordelen te kunnen behalen in de huidige dynamische markt. Deze strategieën zullen zich in versneld tempo ontwikkelen met de huidige economische vooruitzichten en in het licht van duurzaam beleid dat steeds meer integraal onderdeel is geworden van het lopende bedrijfsbeleid.

Erwin den Exter, Principal Consultant bij Capgemini Consulting, zegt: “We hebben nu een aanzienlijke prijsstijging waargenomen in het tweede kwartaal, met name in de eerste paar maanden. De stijging vertraagde in juni, maar we zien nog steeds een opgaande trend”.

Peter Förster, Managing Director of TRANSPOREON, voegt daaraan toe: “De huidige marktdynamiek in overweging nemende, zullen traditionele sourcingstrategieën niet de financiële voordelen op gaan leveren waarop logistieke managers hopen. In 2006 zaten we in een vergelijkbare positie: veel bedrijven probeerden de prijzen voor een langere termijn vast te leggen omdat ze dachten dat de prijzen in het daaropvolgende jaar zouden stijgen. In 2007 gebeurde het tegenovergestelde: ze zaten vast aan de hoge transportprijzen van 2006, terwijl de marktprijzen ondertussen in elkaar waren gezakt. Het is duidelijk dat er nieuwe sourcingstrategieën nodig zijn, met de juiste ondersteunende IT, die maximaal voordeel kunnen halen uit de marktdynamiek”.

Over de Transport Market Monitor

Transport Market Monitor De Transport Market Monitor van TRANSPOREON en Capgemini Consulting is een kwartaalpublicatie over de dynamiek van de transportmarkt. De Transport Market Monitor verschaft managers in de logistiek en andere geïnteresseerden inzicht in de ontwikkeling van de transportprijzen en andere mechanismen op de transportmarkt.

Over Capgemini Consulting

Capgemini Consulting is het mondiale Strategy en Transformation Consulting label van de Capgemini Group, gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van organisaties bij verandertrajecten: van de ontwikkeling van innovatieve strategieën tot en met de uitvoering daarvan, met continue aandacht voor duurzame resultaten. Capgemini Consulting biedt ondernemingen en overheden een vernieuwende benadering, gebruikmakend van innovatieve methodes, technologie en het talent van meer dan 4.000 consultants wereldwijd.

Nieuws

Meer nieuws over