Capgemini: Ambtenaar kan miljarden opleveren

25 maart 2010 Capgemini Consulting

Onderzoekers van Capgemini bekijken de mogelijkheden van het Nieuwe Werken bij de overheid en berekenen opbrengsten daarvan.

De Nederlandse overheid kan in de komende tien jaar structureel 7,5 miljard besparen als ambtenaren tenminste een kwart van de tijd thuis werken. Dat blijkt uit onderzoek van Capgemini naar de vraag wat het structureel thuiswerken van (rijks)ambtenaren oplevert. Na een initiële investering voor de infrastructuur en de (her)inrichting van de werkplekken is de geschatte terugverdientijd zo'n twee jaar. Naast financiële baten verwachten de onderzoekers ook dat thuiswerken zal leiden tot ruim 2,9 miljoen ton minder uitstoot van CO2 tot 2020. Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van een middelgrote gemeente zoals Leidschendam-Voorburg of Nieuwegein over een zelfde periode.

De overheid is hard op weg haar bedrijfsprocessen en dienstverlening te digitaliseren waardoor het steeds minder belangrijk wordt om specifiek op kantoor de werkzaamheden uit te voeren. In 2009 adviseerde Capgemini in zijn rapport Trends in Mobiliteit, op basis van eigen ervaringscijfers over vervoersarm werken, dat de overheid als organisatie ernaar zou moeten streven om de ambtenaren tenminste 25% van hun tijd thuis te laten werken. De vraag die deze speciale editie van Trends in Mobiliteit beantwoordt is wat het structureel thuiswerken van ambtenaren oplevert. Hierbij is niet alleen gekeken naar de 120.000 Rijksambtenaren, maar ook naar medewerkers van zelfstandige bestuursorganen, waterschappen, provincies en gemeenten. Het vervolgonderzoek biedt daarmee een concrete onderbouwing van de opbrengsten die een gevolg zijn van het structureel thuiswerken van ambtenaren.

Hierbij is de methode van de Mobility Footprint gehanteerd die geïntroduceerd werd in TiM 2009 en die Capgemini eerder op zichzelf toepaste om vervoersarm werken voor zijn eigen medewerkers te introduceren. Hiervoor is een globale business case gemaakt, waarin het accent ligt op kosten en opbrengsten van het thuiswerken in combinatie met besparingen op vervoer over een periode van 10 jaar, waarbij de verminderde uitstoot van CO2 en het verminderde beslag op de vervoerskanalen (in de spits) als bonus worden beschouwd. Als nulmeting is uitgegaan van het huidige vervoersgedrag van ambtenaren van en naar hun werkplek, rekeninghoudend met mensen die ambulant zijn (inspecties, politie, etc.) en de huidige inrichting van de huisvesting.

Een exemplaar van het rapport is beschikbaar via: www.trendsinmobiliteit.nl

Nieuws

Meer nieuws over