Capgemini - Supply Chain moet gedifferentieerder

21 oktober 2009 Logistiek.nl

Bedrijven die zich volledig specialiseren op één aspect van supply chain management – laagste kosten, beste service, beste product – krijgen het steeds moeilijker. Uit onderzoek van adviesbureau Capgemini blijkt dat bedrijven zich gedwongen voelen om voor iedere klant, of zelfs iedere order, opnieuw een afweging te maken.

Uit wereldwijd onderzoek onder 830 supply chain professionals, blijkt dat een kleine 49 procent van de respondenten zich gedwongen voelt om per klant een afweging tussen kosten en servicelevels te maken. Vorig jaar lag dit percentage op 45% en de jaren daarvoor nog lager.

Service en kosten zorgvuldig afwegen

Volgens de onderzoekers (Capgemini, JDA en de Amerikaanse universiteiten van Tenessee en Georgia) betekent dit dat bedrijven steeds meer moeten differentieren in servicelevels en "be all things to all people". Service en kosten moeten voor iedere klanttransactie opnieuw zorgvuldig worden afgewogen, aldus het onderzoeksrapport.

Grote bedrijven focussen op kosten

Uit het onderzoek blijkt dat grote bedrijven door de recessie meer gefocused zijn op kostenverlaging, zoals het verlagen van voorraad. Kleine bedrijven zetten harder juist harder in op klanttevredenheid, maar ook wel op het verbeteren en opnieuw uitonderhandelen van inkoopcontracten.

Achttien jaar onderzoek

De resultaten komen uit het internationale onderzoek Annual trends in logistics and transportation dat dit jaar voor de achttiende keer werd uitgevoerd.

Het rapport "The 2009 Drivers of Sustainable Supply Chain Management Practice" kunt u downloaden in onze rubriek publicaties.

Nieuws

Meer nieuws over