Capgemini sluit contract met RSO Haaglanden

26 december 2009 Capgemini

Capgemini wordt voor een periode van acht jaar verantwoordelijk voor de digitale berichtenuitwisseling in de zorg in de regio Haaglanden. Dit gebeurt in opdracht van RSO Haaglanden, een regionale organisatie voor zorg en ICT, opgericht door zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de regio Haaglanden. Eerder dit jaar won Capgemini de voorlopige gunning van het contract, dat nu is omgezet naar een definitieve gunning. Hiervoor zal Capgemini de bestaande ICT-diensten van RSO Haaglanden overnemen en migreren naar een nieuwe infrastructuur. Vanaf 2010 zullen ook nieuwe diensten worden ontwikkeld op het gebied van gegevensuitwisseling.

Deze overeenkomst betekent een nieuwe mijlpaal in de regionale samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Door het ter beschikking stellen van de juiste informatie aan de juiste hulpverlener kan de zorg aan de patiënt worden verbeterd en kunnen naar verwachting aanzienlijke kosten in de regio worden bespaard. De begeleiding van RSO Haaglanden om te komen tot het huidige businessmodel en de architectuur is gedaan door Hypercube en Squarewise. Het innovatieve karakter van de overeenkomst moet zorg dragen voor een continue verbetering van de zorg aan de patiënt.

Mia van Leeuwen, directeur van RSO Haaglanden: "De Haagse zorg heeft inmiddels tien jaar ervaring met samenwerking rondom ketenprocessen. Hulpverleners en bestuurders hebben de toegevoegde waarde leren kennen van de digitale uitwisseling van gegevens, zoals bij het verwijzen door huisartsen naar specialisten en het organiseren van nazorg na ziekenhuisopname. De ondertekening van dit contract is een belangrijke volgende stap in de samenwerkingsstrategie van Haagse hulpverleners en bestuurders en bouwt voort op het ontwikkelde vertrouwen in de regio".

Eric Cramer, voor Capgemini verantwoordelijk voor het sluiten van de overeenkomst: "Deze overeenkomst toont aan dat de markt onze kennis en expertise op het gebied van zorg en ICT herkent en waardeert. De ontwikkeling van oplossingen voor de zorgsector staat hoog in het vaandel voor Capgemini. Samen met RSO Haaglanden zullen we invulling gaan geven aan de innovatieagenda voor de regio Haaglanden. Bovendien is dit contract gebaseerd op een uniek businessmodel waarbij Capgemini investeert in het communicatieplatform en wordt afgerekend op het daadwerkelijke gebruik van het platform door de regionale zorgaanbieders."

Het is voor het eerst in Nederland dat op een dergelijke grote schaal zorgaanbieders en -verzekeraars de handen ineenslaan om vanuit de unieke zorgvraag van elke individuele patiënt zorg over de instellingen heen te organiseren en dat met ICT te faciliteren en te ondersteunen. RSO Haaglanden verwacht dat de digitale uitwisseling van patiëntinformatie zal bijdragen aan de verlaging van het aantal fouten in medicatie, kortere wachttijden, lagere kosten en een snellere verwijzing van patiënten tussen zorgaanbieders onderling.

Over Capgemini

Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties en veranderingsprocessen van zijn klanten in een groot aantal branches. Dit gebeurt met een compleet en innovatief aanbod van consulting-, technology- en outsourcingdiensten, die vrijheid creëren in het ondernemerschap van de klanten. Daarbij werkt Capgemini op een onderscheidende manier - the Collaborative Business Experience(TM) - samen met zijn klanten aan het behalen van snellere en betere resultaten. Bovendien wordt gebruikgemaakt van het eigen wereldwijde leveringsmodel Rightshore®, met als doel de juiste balans te bieden in het beste talent van verschillende locaties dat als een team samenwerkt om de optimale oplossing voor klanten te creëren en leveren. Capgemini heeft vestigingen in meer dan 30 landen en heeft wereldwijd 90.000 medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde in 2008 een omzet van 8,7 miljard euro. Meer informatie is beschikbaar op www.nl.capgemini.com.

Nieuws