Capgemini Outsourcing wint ICT opdracht van 25m

30 december 2010 Computable

De Rijksgebouwendienst (RGD) besteedt het ICT-beheer uit aan Capgemini. De vierjarige overeenkomst heeft een geraamde waarde van €24,5 miljoen euro. De ICT adviesbureau wordt verantwoordelijk voor het beheer van werkplekken, infrastructuur en een aantal applicaties, waaronder Oracle EBS en diverse cad-systemen. Capgemini won de aanbesteding van concurrenten Atos Origin, T-Systems/Ordina, Getronics en IBM.

De Rijksgebouwendienst, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ontwikkelt en onderhoudt het vastgoed van het Rijk. Bij elkaar beheert de Rijksgebouwendienst zeven miljoen m2 vloeroppervlak, waarvan 70 procent in eigendom. Van de tweeduizend objecten hebben zo'n 350 objecten een monumentstatus.

Momenteel werkt de Rijksgebouwendienst met diverse ICT-partners voor het beheer van applicaties en de infrastructuur. Met de nieuwe overeenkomst legt de Rijksgebouwendienst de ICT-beheerdiensten neer bij één partij. Het gaat om technisch-operationele beheertaken op een aantal applicatieclusters en de onderliggende ICT-infrastructuur. De clusters zijn: Oracle EBS, cad-applicaties, digitaal dossier, managementinformatiesystemen, ondersteunende processystemen, werkplekservices, externe informatievoorziening en de ict-infrastructuur. Gedurende een transitiefase zullen de contracten met de huidige beheerpartijen geleidelijk worden overgezet naar Capgemini.

Contract

In het contract wordt onderscheid gemaakt tussen een pakket basisbeheerdiensten, die Capgemini tegen een vaste periodieke vergoeding levert, en aanvullende beheerdiensten die het bedrijf op basis van aanvullende opdrachten tegen vaste tarieven (bijvoorbeeld per verrichting of per uur) krijgt vergoed.

Capgemini zal indien gewenst ook zorgen voor de levering van licenties en apparatuur (koop, huur of lease). De Rijksgebouwendienst sluit niet uit dat gedurende de looptijd van de overeenkomst ook projectmatige werkzaamheden als aanvullende dienst bij de automatiseerder zullen worden afgenomen, zoals projectmigraties en aanvullend applicatie-onderhoud.

Nieuws

Meer nieuws over