Capgemini: groei wereldhandel verslapt in Q1 2010

26 juli 2010 Capgemini Consulting

Capgemini Consulting heeft vandaag de cijfers bekendgemaakt van de derde editie van de Global Trade Flow Index. Deze index houdt van kwartaal tot kwartaal de handelsgegevens bij en is gebaseerd op actuele data afkomstig van planbureaus uit de 23 best presterende landen.

  • In het eerste kwartaal van 2010 groeide de wereldhandel met vijf procent, lager dan in het daaraan voorafgaande kwartaal (8,5 procent). Onzekerheid over de impact van de schuldencrisis in Europa en de vulkaanuitbarsting in IJsland zorgden voor een aanzienlijke verstoring van de handel. 
  • De sterkste groei van handelsvolumes vond plaats in de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) waar exportvolumes stegen met 15 procent in vergelijking met een kwartaal eerder (Q4 2009), onder invloed van verdere liberaliseringen en een verbeterde productiecapaciteit. 

De groei van de wereldhandel was in het eerste kwartaal van 2010 het sterkst in Azië en Latijns-Amerika (samen goed voor een groei van 12,8 procent vergeleken met het vierde kwartaal van 2009). In de Eurozone vlakte de groei juist af (-0,23 procent vergeleken met het laatste kwartaal van 2009), door hoge werkloosheid en substantiële begrotingstekorten. Handel in de Europese economieën werd in het eerste kwartaal van 2010 verder negatief beïnvloed door de val van de euro en de toenemende onzekerheid over de financiële reddingsoperatie in Griekenland. Handelsvolumes in de Verenigde Staten namen toe met 4,6% in de eerste drie maanden van 2010, terwijl het handelstekort groeide en de invoer van grondstoffen het hoogste niveau bereikte in 18 maanden, met een gemiddelde prijs voor een vat ruwe olie van $79.

Global Trade Flow Index spotlight: groei in de BRIC-economieën
De cijfers van de derde editie van de adviesbureau Capgemini Consulting Global Trade Flow Index laten een sterke groei zien van de BRIC-economieën. Alle vier de BRIC-landen hebben eerdere groeivoorspellingen ruimschoots overtroffen . Alleen al in het eerste kwartaal van 2010 groeiden de handelsvolumes van deze landen veel sterker dan het wereldwijde gemiddelde: Brazilië (15 procent), Rusland (9,1 procent), India (16 procent) en China (14,9 procent).

Deze groei moet in de onderstaande context worden gezien:

  • De Braziliaanse economie groeide in het eerste kwartaal van 2010 onder invloed van een sterke binnenlandse vraag (+8 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2009), terwijl de export moeite blijft houden om een positieve groei te handhaven. 
  • India’s economie groeide kwartaalsgewijs met 8,3 procent, vooral gedreven door een sterke toename van de export van goederen en diensten. 
  • Ondanks een verslappende binnenlandse vraag werd Rusland’s groei van het totale handelsvolume in het eerste kwartaal van 2010 gestimuleerd door sterke exportcijfers in de belangrijke metaal- en mijnbouwsector, zoals de export van ferrometalen (+26,7 procent) en ijzererts (+47,5 procent). 
  • De export van goederen uit China kreeg meer vaart in de eerste drie maanden van dit jaar (+13 procent vergeleken met het laatste kwartaal van 2009). Het land kan evenwel nog steeds vooruitgang boeken als het erin slaagt om de balans verder te laten doorslaan naar een consumenteneconomie. 

Vooral de Verenigde Staten, Duitsland, Australië en Zuid-Korea hebben een gezonde handelspositie in de BRIC-economieën. Ook Japan is een belangrijke handelspartner voor Brazilië en China, maar loopt wat achter in de handel met Rusland en India. Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben eveneens een achterstand in de handel met BRIC-landen.

‘De BRIC- economieën zijn de voornaamste aanjager van mondiale handelsstromen, waarbij elk BRIC-land de geprognosticeerde groei heeft overtroffen. De cijfers voor 2009 komen nu al overeen met de groeiprognose voor een land als Brazilië over 14 jaar,’ vertelt Roy Lenders, Vice President Supply Chain Management van Capgemini Consulting. ‘Het is interessant te zien welke landen voordeel kunnen halen uit een goede handelspositie met deze BRIC-economieën. De Verenigde Staten, Duitsland, Zuid-Korea en Australië zijn uitstekend gepositioneerd, wat hen zeker gaat helpen om eerder uit de recessie te klimmen dan andere landen.’

Zodra de cijfers over het tweede kwartaal van 2010 nader geanalyseerd kunnen worden, voorziet Capgemini Consulting een mogelijk herstel van de wereldhandel. Vooral Europese landen, met de zwakke euro en de Griekse schuldencrisis, zullen mogelijk blijven worstelen om hun exportpositie te verbeteren. Daarnaast krijgt China eventueel te maken met inflatie, door de toenemende import en de aanzwellende geldtoevoer naar dit land. Dit kan gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van China door oplopende exportprijzen.

Nieuws