Capgemini: globale economie groeit weer in 2010‏

13 februari 2010 Capgemini

Capgemini Consulting, het mondiale Strategy en Transformation Consulting label van de Capgemini Group, heeft de cijfers bekendgemaakt van de eerste editie van zijn Global Trade Flow Index*. Hieruit blijkt dat de wereldhandel in het laatste deel van 2009 aanzienlijk is toegenomen.

De index van het adviesbureau volgt de handel elk kwartaal, op basis van de laatste beschikbare officiële gegevens van nationale instanties in de 23 belangrijkste handelslanden. Uit de cijfers blijkt dat de wereldhandel in het derde kwartaal van 2009 met 8,5% is toegenomen. De belangrijkste driver hiervoor is de stabilisering van ontwikkelde markten (in het voorafgaande kwartaal nog dalende), terwijl opkomende markten bleven groeien. Als belangrijke indicator voor de ontwikkeling van de wereldeconomie hebben de import en export van goederen en diensten over de hele wereld ernstig te leiden gehad van de recessie, maar deze wijzen nu, met een steeds verder groeiende wereldhandel, op een opleving van de wereldeconomieën.

De Global Trade Flow Index laat zien dat:

  • De omvang van de wereldhandel, getroffen door de wereldwijde economische crisis, is in het derde kwartaal van 2009 afgenomen tot een niveau dat lager ligt dan twee jaar geleden.
  • Overheidsbeleid en belastingstimuleringsplannen hebben de consumptie echter een impuls gegeven en daarmee is ook de wereldhandel gaan groeien.
  • De grootste toename van de handel deed zich voor in de VS, waar de totale handel met 8,6% groeide (vergeleken met een afname van 2,4% in het voorgaande kwartaal) doordat de handel profiteerde van de zwakke dollar.
  • Dankzij een stabilisatie van de consumptie en de investeringen, in combinatie met herstellende exporten en afnemende importen, zijn ook Europese economieën de weg naar herstel ingeslagen, waarbij de grootste groei in de totale handel zich voordeed in Duitsland (8,6%), Frankrijk (8,5%), het Verenigd Koninkrijk (7,7%) en Nederland (7,4%).
  • In de BRIC-economieën was ook sprake van een aanzienlijke groei van 7,52% van de handel in het derde kwartaal van 2009, onder invloed van liberaliseringsinitiatieven van overheden en infrastructuur investeringen.
  • Met name China zag een positieve groei van de handel van 6,5% dankzij agressieve macro-economische stimuleringsmaatregelen, naast belasting-verlagingen en consumentensubsidies waarmee de binnenlandse vraag werd gestimuleerd.
  • Naast China hebben ook India en Rusland, met respectievelijk 12,1% en 11,5% groei van de totale handel, aanzienlijke verbeteringen te zien gegeven in hun positie in de index sinds vóór de recessie, dankzij effectieve overheidsstimuleringspakketten.

"De wereldhandelsstromen zijn tegen het einde van 2009 over de hele wereld duidelijk toegenomen, hetgeen erop wijst dat de meeste wereldeconomieën bezig zijn zich te herstellen van de economische recessie," verklaarde Roy Lenders, Vice President Supply Chain Management bij Capgemini Consulting. "Omdat ontwikkelingen in de wereldhandel doorgaans een eerste indicator van de groei van de economie als geheel zijn, verwachten wij dat de groei van het bbp zich daarom in de meeste landen in het eerste en tweede kwartaal van 2010 zal beginnen te herstellen."

Capgemini Consulting 

Capgemini Consulting is het mondiale Strategy en Transformation Consulting label van de Capgemini Group, gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van organisaties bij verandertrajecten: van de ontwikkeling van innovatieve strategieën tot en met de uitvoering daarvan, met continue aandacht voor duurzame resultaten. Capgemini Consulting biedt ondernemingen en overheden een vernieuwende benadering, gebruikmakend van innovatieve methodes, technologie en het talent van meer dan 4.000 consultants wereldwijd.

Nieuws

Meer nieuws over