Capgemini en TexelEnergie winnen prijs op CeBIT beurs

08 maart 2012 Consultancy.nl

Cloud Power, een innovatief energieproject op Texel, is op de prestigieuze CeBIT-beurs, beloond met een prijs: de Urban Solutions Pitch 2012. Bij het project, opgezet door TexelEnergie en Capgemini, gaan 300 Texelse huishoudens energie op slimmere wijze gebruiken. Hierdoor kunnen ze fors op energie (en kosten) besparen. Het project behoort tot een van de vijf uitverkoren prijswinnaars uit een inzending van 70 projecten.

CeBIT, de grootste informatie- en communicatiebeurs ter wereld, vindt van 6 tot 10 maart 2012 plaats in de Duitse stad Hannover.

Smart grid
Het project is een zogenaamd 'smart grid'-concept. Hierbij wordt een slimme laag toegevoegd aan het bestaande energienetwerk. "Je kunt het vergelijken met een oude draaischijftelefoon en een smartphone. Het slimme net staat voor een modern mobieltje, dat veel meer kan dan alleen bellen", vertelt directeur Brendan de Graaf van TexelEnergie. "Het systeem kan bijvoorbeeld de wasmachine aanzetten als er veel zonnestroom of windenergie is."

Afstemming vraag en aanbod
Cloud Power maakt gebruik van technologie die vraag en aanbod op elkaar afstemt. Huishoudens krijgen in eerste instantie inzicht in en advies over hun eigen energieverbruik. Het systeem houdt ook in de gaten hoeveel zelf opgewekte duurzame energie, zoals zonnestroom of windenergie, beschikbaar is. Die energie wordt opgeslagen en kan vervolgens doeltreffend worden benut, voor de beste prijs. De belangen van de consument zijn bij dit project dus het uitgangspunt.

Proeftuin Texel
Het Texelse project maakt deel uit van de Nationale Proeftuin, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Samen met acht andere Nederlandse gemeenten is Texel in januari aangewezen als proefgebied. Minister Verhagen heeft hiervoor €16 miljoen uitgetrokken. Het beleid van de gemeente Texel is om in het jaar 2020 'energieneutraal' te zijn: het Waddeneiland moet dan in de eigen energiebehoefte kunnen voorzien. Het project draagt sterk bij aan deze doelstelling.

Zie ook het proefproject Smart grid Couperus in Den Haag, dat wordt begeleid door Squarewise.

Nieuws

Meer nieuws over