Squarewise begeleidt proeftuin Intelligente Netten

28 december 2011 Consultancy.nl

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft medio 2011 €16 miljoen beschikbaar gesteld voor pilotprojecten op het gebied van ‘Intelligente Netten’. Begin december zijn negen plaatsen in Nederland aangewezen als ‘proeftuin’, waarin nieuwe toepassingen en sturings-mechanismen toegepast worden. Smart grid Couperus in Den Haag is als een van de negen geselecteerde projecten. Het consortium bestaande uit zeven toonaangevende partijen wordt door adviesbureau Squarewise begeleidt.

Intelligente netten nodig voor toekomstbestendige energievoorziening
Een 'intelligent net' ontstaat door informatietechnologie aan energie-infrastructuur te koppelen. Dit is nodig omdat energie steeds meer tweerichtingsverkeer wordt. Het stroomt niet alleen meer van producent naar consument, maar ook andersom en tussen gebruikers onderling. Slimme sturing maakt het mogelijk een afgepaste hoeveelheid elektriciteit, gas of warmte op een bepaald moment een bepaalde kant op te sturen. Zo kunnen pieken en onbalans in de belasting op het net voorkomen worden. Veel toepassingen zijn op zeer kleine schaal al getest, maar nog niet op grotere schaal.

Smart grid Couperus stuurt 300 woningen slim aan
In Den Haag werken zeven partijen samen om te ervaren hoeveel een slim aangestuurd appartementencomplex zal bijdragen aan een duurzame energievoorziening. Eneco, IBM, Itho Daalderop, Provincie Zuid Holland, Stedin, TNO en Vestia (namens Stichting Woonformatie Ypenburg) vormen met het project smart grid Couperus een van de 9 proeftuinen. Couperus, een gebouw met bijna 300 appartementen, maakt gebruik van warmte/koudeopslag in de bodem. De warmtepompen in deze woningen worden aangesloten op het slimme energienet. Het moment dat de pompen inschakelen, wordt slim afgestemd, zodat pieken in de energievraag gedempt worden en onbalans gereduceerd wordt. Het comfortniveau van de bewoner mag hier nooit onder lijden. In latere fases worden ook andere apparaten, zoals wasmachines en koelkasten aangesloten. Het is voor het eerst dat in Nederland een smart grid concept met warmtepompen op deze schaal wordt toegepast.

Squarewise ondersteunt consortium smart grid Couperus
Het consortium wordt begeleid door adviesbureau Squarewise, in eerste instantie uit naam van de Provincie Zuid Holland, nu op verzoek van het consortium zelf. Vanuit de wetenschap dat innovatieve projecten vaak stuklopen op het moment dat samenwerking met andere partijen gezocht wordt, ondersteunt Squarewise als onafhankelijke procesbegeleider consortiumvorming. Na anderhalf jaar waarin het consortium zijn huidige vorm heeft gekregen is in november 2011 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin taakverdeling, samenwerkingsvorm en financiële bijdrage van alle partijen is vastgelegd. Op dit moment is Squarewise bezig de projectorganisatie in te richten, zodat het consortium zelfstandig verder kan. De woningen worden vanaf eind 2012 opgeleverd.

Zie het nieuwsbericht van Agentschap NL voor een overzicht van de andere proeftuinen

Nieuws