Capgemini: 10 Business Intelligence trends voor 2012

16 februari 2012 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Jorgen Heizenberg, Business Intelligence (BI) expert bij Capgemini Nederland, heeft in een blog zijn visie gegeven op de 10 grootste trends op het gebied van Business Intelligence voor 2012. Volgens de adviseur is de vraag van klanten naar Business Intelligence nog nooit zo groot geweest. De toegenomen focus van de markt op kostenbesparing en klantwinstgevendheid leidt tot een groeiende focus op data-analyse. Een samenvatting van de 10 BI trends:

Sterke basis
Bedrijven vragen steeds meer van hun IT-afdeling. In hun honger naar het uitbreiden van BI en analytische ondersteuning is het essentieel om een sterke informatiebasis te bouwen voor toekomstig gebruik. Sleutelelementen daarbij zijn Master Data Management (met in de eerste plaats Customer Master Data), Data Quality-verbeteringen en robuuste BI-platforms. Met een Return-on-Intelligence (ROI) in gedachten vereist dit een hoog geïndustrialiseerde en efficiënte benadering naar BI-diensten.

Big data wordt groter en groter
De toename in volume (de hoeveelheid data), snelheid (van data) en variëteit (reikwijdte van data) maakt nieuwe architecturen mogelijk die niet alleen data verzamelen en opslaan, maar de data daadwerkelijk gebruiken. De uitdaging daarbij is echter dat Big data, in tegenstelling tot zijn naam doet vermoeden, eigenlijk bestaat uit grote hoeveelheden kleine data, zoals tweets, verkooprapporten en e-mailberichten. Prestatie is daarom het sleutelwoord. Kijk naar technologieoplossingen zoals dataopslagtoepassingen, in-memory-analyse, zuilvormige opslag en slimme softwareoplossingen.

Need for speed
Ondanks het feit dat de omvang van data toeneemt, verwacht de BI-gebruiker snellere antwoorden van zijn BI-omgeving. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om standaardrapporten of het navigeren door (bron)data. In-memory-technologie (tegenover aparte schijfopslag) zal nieuw bedrijfsgebruik mogelijk maken. Om Big data op te slaan, te verwerken en er inzicht in te verwerven zullen on-demand en real-time BI-omgevingen de traditionele dataopslagplaatsen vervangen.

Up in the cloud
Clouds, of Software As A Service (SaaS) modellen, worden steeds meer gevraagd voor zowel tijdelijk als permanent gebruik. Het draait allemaal om diensten (zoals rapportage of analyse) die geleverd worden vanuit een omgeving die gebaseerd is op een (nieuw) business model (vaak betaling per gebruik). Met andere woorden: BI (hardware, software, intelligence) mogelijk maken via het internet.

Behendigheid is de nieuwe maatstaaf
Historisch gezien bestaat BI uit een IT-gecontroleerde datacollectie, en integratie en distributie van historische data. BI is echter geëvolueerd naar een onderdeel van de continue dagelijkse bedrijfsprocessen (operationeel, tactisch en strategisch) die organisatorische doelen plannen, monitoren en verbeteren. De volgende generatie BI is daarom behendiger in zijn ontwikkeling (BI-levenscyclus) en vereist (realtime) inzichten in steeds complexer wordende vraagstukken.

Doe de IT zelf
BI was ooit het vakgebied van een klein groepje experts, maar er is veel veranderd. Door de democratisering van informatie werd BI beschikbaar voor velen, maar nog altijd als een losstaand proces. Vandaag de dag is BI een onderdeel van ons dagelijks leven geworden. Dit brengt een groeiende behoefte met zich mee om inzichten “on the fly” te creëren, en niet langer door standaard IT-(bestuurs)processen. Meer en meer BI-gebruikers nemen taken over die traditioneel door IT-ontwikkelaars werden uitgevoerd.

Social media zijn hot
Social media als Twitter en Facebook zijn niet langer hypes of trends, maar zijn onderdeel geworden van het dagelijkse leven – zowel vanuit privé- als zakelijk perspectief. Ze kunnen organisaties essentiële informatie leveren over de meningen van hun klanten. In combinatie met het werkelijke klantengedrag dat door systemen wordt geregistreerd levert dit een rijkdom aan informatie op.

Google snel, Apple makkelijk
Net als thuis verwachten zakelijke gebruikers een engine die alle beschikbare data (gestructureerd en ongestructureerd, intern en extern) doorzoekt om snel antwoorden te vinden. Navigerend door de resultaten en zoekend naar patronen kunnen trends worden verbeterd met geavanceerde visualisaties. Het resultaat is een “consumerization” van bedrijfs-BI. De BI App Store ligt (virtueel) om de hoek.

Business en IT in therapie
BI-gebruikers doen veel moeite om toegang te krijgen tot meer data. De behoefte om BI-oplossingen te bouwen, onderhouden en organiseren neemt daardoor toe. IT bevindt zich in een unieke positie om de BI-bedrijfsgebruiker te bedienen. Het lijkt er echter vaak op dat business van Mars komt en IT van Venus. Beide partijen in lijn met elkaar brengen (bijvoorbeeld in een BI-competentiecentrum) is een eerste stap.

Let’s go mobile
BI-gebruikers willen op elk moment en op iedere plek toegang kunnen krijgen tot hun data. Dit creëert een vraag naar zowel de back-end van BI-oplossingen (zoals dataopslagtoepassingen) als de front-end, waar informatietoegang en –visualisatie mogelijk moet zijn. Het toegenomen gebruik van tablets en smartphones is al mainstream geworden in veel bedrijfsomgevingen.