Capgemini Consulting maakt bundel voor zorgsector

16 juni 2011 Consultancy.nl

Capgemini Consulting heeft, op basis van een aantal concrete projecten uitgevoerd in de zorgsector, de bundel ‘Survival of the Fittest - Overlevingsstrategieën voor de Zorg’ uitgebracht. Hierin staan praktische ervaringen en inzichten voor medewerkers werkzaam in de jeugdzorg, de ziekenhuizen, ouderenzorg, de zorg voor verstandelijk gehandicapten en de geestelijke gezondheidszorg.

Overlevingsstrategieën voor de zorg
Over de noodzaak tot veranderingen in de zorg wordt al vele jaren gesproken. De scenario’s zijn opgesteld en wet- en regelgeving om veranderingen te stimuleren is ingevoerd. Tegelijkertijd stonden de afgelopen jaren meer in het teken van leren werken met de nieuwe spelregels dan dat het menens werd. Instellingen in problemen werden geholpen, budgetten werden verruimd, waar nodig kwamen er extra impulsen om de hoogste nood te lenigen. In dat opzicht was er zelfs in het Darwin-jaar geen sprake van survival of the fittest.

Nu de nationale reserves zijn gebruikt om de financiële sector overeind te houden, zal het vangnet voor de zorg veel lager komen te hangen. De vooruitzichten rondom de beschikbare middelen voor de zorg zijn ronduit somber. Maar zeker in Nederland is geen sprake van luxe zorg waar in tijden van crisis direct sprake is van vraaguitval. De vragen van patiënten zullen niet zomaar afnemen in lijn met de koopkrachtontwikkeling. U zult al uw creativiteit willen mobiliseren om deze storm te trotseren. Om met Bob Dylan te spreken: “For he that gets hurt will be he who has stalled”.

Download het rapport Survival of the Fittest - Overlevingsstrategieën voor de Zorg

Nieuws

Meer nieuws over