Booz: Maatschappelijke kosten diabetes 19 mld in 2020

21 november 2011 Consultancy.nl

De kosten van diabetes in Nederland worden nog steeds onderschat. In 2010 waren er meer dan 1 miljoen mensen met diabetes in Nederland, ruim 100.000 meer dan eerder gedacht. De totale kosten van diabetes voor de maatschappij worden geschat op €10 tot €11 miljard aan medische zorg en verlies aan productiviteit. En zonder ingrijpen kunnen de kosten verder oplopen tot €16 - 19 miljard in 2020. Dat blijkt uit een onderzoek van Booz & Company onder leiding van voormalig minister van Volksgezondheid professor Ab Klink in opdracht van Novo Nordisk.

Novo Nordisk is een wereldwijd farmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in diabeteszorg.

Diabetes is een grote belasting voor de gezondheidszorg en arbeidsproductiviteit in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat er in 2010 meer dan 1 miljoen mensen met diabetes waren, ruim 100.000 meer dan eerder gerapporteerd. De kosten voor hun gezondheidszorg bedroegen tussen de €4 en €5 miljard. De kosten van het verlies aan arbeidsproductiviteit bedroegen nog eens tussen de €5 en €6 miljard per jaar. Daarmee kwamen de totale kosten in 2010 uit tussen de €10 en €11 miljard. Zonder ingrijpen, is de verwachting dat het aantal mensen met diabetes in de komende negen jaar zal stijgen naar circa 1,4 miljoen mensen in 2020, waarmee de totale kosten voor de maatschappij kunnen oplopen tot €19 miljard per jaar.

Aanbeveling: Focus op kwaliteit
In het rapport doet het strategy consulting kantoor een aantal concrete aanbevelingen die de kosten gerelateerd aan deze ziekte met €1,5 tot 2 miljard in 2020 kunnen terugdringen. Deze schatting is gebaseerd op de momenteel beschikbare cijfers. Nader wetenschappelijk onderzoek is gewenst. “Diabetes is een persoonlijk ingrijpende aandoening voor mensen en een zware belasting voor de gezondheidszorg en de economie”, aldus Ab Klink van Booz & Company. “We moeten meer ruimte bieden aan professionals en patiënt om samen een nog hogere kwaliteit te leveren. Topkwaliteit betekent minder complicaties; minder complicaties betekent een betere gezondheid en dus lagere zorgkosten en langer en productief doorwerken”.

Concrete aanbevelingen
Vergeleken met andere landen is de diabeteszorg in Nederland erg goed te noemen. Maar in hun rapport concludeert Booz & Company dat er nog verbeteringen mogelijk zijn. Booz & Company komt hiertoe met vier concrete aanbevelingen:

1. Overheid en verzekeraars moeten de handen ineenslaan en economische prikkels ontwikkelen die kwaliteitsverbetering, innovatie, integratie en samenwerking in de diabeteszorg stimuleren. Een intensieve samenwerking tussen specialisten en eerstelijnszorg (huisartsen, apothekers, en fysiotherapeuten) is het toverwoord om deze ziekte beter te kunnen bestrijden. De bekostiging moet deze samenwerking verder stimuleren.

2. Zorg dat werkgevers, en arbodienstverleners een grotere rol op zich nemen in de preventie van en zorg rond diabetes. Bestrijden van diabetes stimuleert de arbeidsproductiviteit in een arbeidsmarkt die fors krapper wordt

3. Stimuleer de directe omgeving van mensen met diabetes – vrienden, familie, partners – om een actievere rol te spelen bij het begeleiden van de persoon met diabetes, met name als het gaat om het volgen van de noodzakelijke protocollen. Het leven van iemand met diabetes vereist een grote zelfdiscipline: regelmatig sporten, het juiste dieet volgen en heel secuur medicijngebruik. Daarbij is een sterk persoonlijk support systeem onontbeerlijk en dat moet beter ontwikkeld worden

4. Versoepel de regels om voorwaardelijke toegang mogelijk te maken tot nieuwe medicijnen en behandelmethodes die gericht zijn op het verminderen van arbeidsverzuim en het verbeteren van het gebruik door mensen met diabetes.

Piet van der Wal, Directeur Public Affairs van Novo Nordisk is enthousiast over het rapport. “De vier aanbevelingen van Booz & Company zijn niet alleen noodzakelijk maar ook heel goed te realiseren”, aldus Van der Wal. “Het rapport past goed in de Changing Diabetes strategie van Novo Nordisk. Daarmee willen we bijdragen aan het verslaan van diabetes. Om samen met alle betrokkenen de juiste initiatieven te kunnen ontwikkelen en de slimste acties te starten, is goede informatie een basisvereiste. Dit rapport voorziet daarin. Wij doen dan ook een dringende oproep aan alle verantwoordelijke partijen om de handschoen op te pakken en deze aanbevelingen met voortvarendheid te implementeren”.

Nieuws

Meer nieuws over