Booz & Company: duurzaamheid nodig in toerismebranche

30 juni 2009 Consultancy.nl

- CO2 uitstoot van de reis- en toerismebranche wereldwijd voor het eerst in kaart gebracht
- Meer dan honderd miljard dollar nodig voor CO2-neutrale groei op lange termijn
- Nieuwe afspraken tussen overheden en de branche noodzakelijk

Het World Economic Forum en Booz & Company hebben in een gezamenlijk rapport voor het eerst de CO2-uitstoot van de gehele reis- en toerisme-industrie in kaart gebracht. Het rapport geeft een analyse van de effecten van CO2-emissie van deze snelgroeiende branche tot 2035. Het rapport bevat een reeks initiatieven die de komende 30 jaar kunnen leiden tot een vermindering van meer dan een miljard ton koolstofemissie. Deze reductie zal echter overtroffen worden door de wereldwijde groei van de branche. Om hier wat aan te doen is financiering cruciaal. Uit het rapport blijkt dat er honderd miljard dollar wereldwijd in nieuwe technologie en infrastructuur geïnvesteerd moet worden om een CO2-neutraal groeipad te kunnen realiseren. Daarnaast zouden de vele publieke stimuleringsprogramma’s moeten leiden tot nieuwe afspraken met de reis- en toerismebranche. Het rapport benadrukt het belang van financiële prikkels voor de sector zoals belastingvoordeel voor investeringen in energie-efficiënte technologieën.

De reis- en toerisme industrie, waarin 220 miljoen mensen wereldwijd werkzaam zijn, zal op de lange termijn naar verwachting met 4% groeien. Daardoor zal deze branche een van de meest belangrijke en dynamische groeimarkten in de toekomst worden. Klimaatbeheersing en duurzame bedrijfsvoering zijn sleutelfactoren voor de reis- en toerismesector om op de lange termijn een wereldwijde mobiliteitdienstverlener te worden.

Effecten CO2-emissie van de sector tot 2035

Het rapport ‘Towards a Low Carbon Travel & Tourism Sector’ is geschreven door het World Economic Forum in samenwerking met Booz & Company en toonaangevende organisaties in de reis- en toerisme-industrie. “Het onderzoek is gedurende een jaar ontwikkeld waarbij alle belanghebbenden - internationale organisaties, overheden en brancheverenigingen -  zijn betrokken om gezamenlijk een analyse te maken van het effect van de CO2-emissie van de branche tot 2035. Daarnaast verschaft het een raamwerk voor emissiereductie door de gehele sector”, aldus The Chiesa, hoofd Aviation, Travel & Tourism Industries van het World Economic Forum. Het is voor het eerst dat de verschillende actoren in de reis- en toerismebranche zoals vliegmaatschappijen, hotels, rederijen, reisagenten en autoverhuurbedrijven hebben samengewerkt om een aanpak te ontwikkelen die de schadelijke effecten van de sector op het klimaat kan terugdringen.

Initiatieven CO2-reductie teniet door grote groei van de branche

Het rapport bevat een reeks initiatieven die de komende 30 jaar een reductie van meer dan een miljard ton koolstofemissie tot stand kan brengen. Bijvoorbeeld ‘groene reis’ initiatieven waarbij gebruik wordt gemaakt van energiezuinige vliegtuigen en motorontwerpen tot nieuwe manieren om het het luchtruim te benutten, zoals NextGen in de V.S. en Single European Sky/SESAR in Europa die voor een optimaal gebruik van het luchtruim zorgen en hiermee klimaatbeheersing tot stand kunnen brengen. Maar er zal meer nodig zijn: "De verwachte groei van de sector van circa 4% wereldwijd tot 2035 zal deze reductie van CO2-uitstoot echter overtreffen", zegt Jürgen Ringbeck, senior vice president bij Booz & Company: “Ondanks de inspanningen die er de afgelopen jaren zijn gedaan en de ambitieuze programma’s die in ontwikkeling zijn, zal de CO2-emissie van de branche in de komende 30 jaar significant toenemen”. Minder ontwikkelde landen, met name opkomende markten, zijn belangrijke veroorzakers van de toename van CO2-emissie door de branche. Economieën zoals China en India met hun grote bevolkingsaantallen richten zich meer op groei dan op duurzaam en ecologisch toerisme Zij lopen achter op de geïndustrialiseerde landen die bezig zijn de verschuiving te maken naar duurzaam reizen.

Duurzaam vervoer en energieverbruik in de branche blijven stimuleren

Klimaatkwesties moeten vaak nog geïdentificeerd worden voor het hoogste management in de branche. Bij de coördinatie en organisatie van een aanpak waarbij diverse organisaties betrokken zijn, krijgt men onherroepelijk te maken met obstakels, vooral als het gaat om samenwerking binnen deze heterogene industrie. Desondanks zijn er hoopvolle vooruitzichten. Naast de huidige initiatieven om het broeikaseffect te reduceren noemt het rapport veelbelovende maatregelen, zoals het stimuleren om van auto’s over te gaan op transit systemen voor de massa; de ontwikkeling van brandstoffen met weinig CO2- uitstoot in de luchtvaartsector; en het gebruik van duurzame energie door accommodaties. Al deze initiatieven zullen de komende 10 tot 15 jaar gestimuleerd moeten worden om de negatieve effecten van de toerisme-industrie op het klimaat te verminderen.

Grote investeringen in technologie en infrastructuur zijn cruciaal

De meest belangrijke kwestie is echter de financiering. Een analyse van Booz & Company wijst uit dat er meer dan $100 miljard nodig is om een CO2-neutraal groeipad voor de industrie te creëren. Deze vraag naar financiële ondersteuning staat in sterk contrast met de economieën die leiden onder de wereldwijde recessie. De marges binnen de reis- en toerisme branche zijn gering waardoor er weinig financiële ruimte is voor investeringen in duurzaamheidprogramma’s. Toch is de situatie niet hopeloos, zegt Ringbeck: “De huidige economische crisis is juist een goede tijd om te investeren in nieuwe technologieën en nieuwe strategische benaderingen om de wereldwijde klimaatverandering te lijf te gaan. De publieke stimuleringsprogramma’s die veel regeringen hebben opgezet zouden gebruikt moeten worden voor nieuwe afspraken met de reis- en toerismebranche”. Voor dat doel benadrukt het rapport financiële prikkels als belastingvoordelen voor investeringen in energie-efficiënte technologieën met specifieke duurzaamheidstandaarden voor de sector.

Toerismebranche speelt sleutelrol in CO2-reductie

De doelstelling op de lange termijn om een CO2-neutrale sector te worden kan alleen worden gehaald door gezamenlijke actie waarbij de gehele industrie is betrokken, inclusief de overheden, non-gouvermentele organisaties en de private sector: “Het onderzoek behandelt de meest fundamentele kwestie van onze tijd: hoe we een toenemende verschuiving tot stand brengen naar een duurzame, koolstofarme samenleving”, zegt Geoffry Lipman, assistent algemene secretaris van de United Nations World Tourism Organization (UNWTO). De UNWTO ondersteunt dit initiatief wat een middel is om aandacht te vestigen op de potentiële sleutelrol van de industrie ten aanzien van klimaatverandering en reductie van CO2-emissie. De studie bevestigt dat onze industrie 5% CO2-uitstoot genereert en dat we onze negatieve effecten in toenemende mate kunnen en zullen reduceren in lijn met de afspraken die wereldwijd aan het ontstaan zijn”, stelt Lipman.

Nieuws

Meer nieuws over