Theo Camps aanvaardt Vanderkruijs leerstoel

26 maart 2012 Consultancy.nl

Theo Camps, bestuursvoorzitter van Berenschot, zal medio 2012 de nieuw in te stellen Van der Kruijs leerstoel aan de TiasNimbas Business School aanvaarden. Met de leerstoel heeft Van der Kruijs de doelstelling om onderzoek te doen naar vraagstukken op het snijvlak van publieke en private bedrijfsvoering. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de dienstverlening van het werving en selectie kantoor te verbeteren.

Berenschot en Vanderkruijs zijn geen onbekenden van elkaar. In juni 2011 besloot Berenschot om haar executive search activiteiten af te splitsen en onder te brengen in Van der Kruijs. Sinds de oprichting hebben de partners een exclusieve samenwerking op het gebied van executive search. Van der Kruijs is gespecialiseerd op het gebied van management en bestuur. Het werkt voor ‘maatschappelijke ondernemingen’ die functioneren in het spanningsveld tussen de overheid, de markt en de burger, waaronder zorginstellingen, universiteiten, woningcorporaties, water- en energiebedrijven en OV.

“Maatschappelijke ondernemingen opereren in een pluriforme omgeving waarin ze op verantwoorde wijze bepaalde publieke waarden effectief en efficiënt moeten realiseren. Er is sprake van veel verschillende belangen, stakeholders en deskundigen, maar ook van verschillende geldstromen, sturingsmechanismen en organisatieculturen. Het vraagstuk van eigenaarschap is uitdagend” aldus Vanderkruijs in een toelichting op de leerstoel.

Nieuws