Berenschot: Woningcorporaties verliezen vertrouwen

29 juni 2011 Consultancy.nl

Woningcorporaties hebben het vertrouwen van politieke bestuurders verloren. De legitimiteit voor het nemen van risico’s is verdwenen. Het gevolg is dat de investeringen in wijken afnemen en de problemen zullen toenemen. Het gat tussen goede en slechte wijken wordt hierdoor groter. Dit blijkt uit onderzoek van Berenschot in samenwerking met het Centrum voor Besturing van Maatschappelijke Ondernemingen (CBMO) van TiasNimbas Business School.

De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in het boek ‘Verbinding Verbroken. Actief sturen op de legitimiteit van een maatschappelijke onderneming’.

Berenschot en TiasNimbas hebben onderzocht hoe de legitimiteit van maatschappelijke ondernemingen tot stand komt en hoe erop gestuurd kan worden. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het draagvlak om maatschappelijke ondernemingen, in het bijzonder woningcorporaties, méér te laten doen dan alleen hun kerntaak snel minder wordt. De jaren van risicovol gedag en affaires rondom bestuurders keren zich nu als een boemerang tegen de corporaties. Het onderzoek spitst zich toe op woningcorporaties omdat deze ondernemingen zich wat problematiek betreft in de kopgroep bevinden.

Het onderzoek maakt duidelijk dat de omgeving van woningcorporaties hen in een onmogelijke spagaat brengt. Corporaties mogen nog ondernemen, mits dit zonder risico’s is. En dat is per definitie niet mogelijk. De legitimiteit van ondernemende corporaties staat hiermee onder druk. Er is geen draagvlak meer om investeringen te doen die erop gericht zijn geld te verdienen om daarmee sociale taken mogelijk te maken. Het risico is duidelijk: van corporaties kan de komende jaren niet meer verwacht worden dan woningen onderhouden en spaarzaam nieuwe bouwen. De grote steden zullen daardoor als eerste met een terugslag in hun wijken worden geconfronteerd.

Van woningcorporaties zijn diverse in het oog springende projecten onderzocht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om investeringen in glasvezel, daklozenopvang en de Amsterdamse rosse buurt. De legitimiteit voor investeringen die buiten de kerntaak vallen, is duidelijk afgenomen. Het beeld is dat corporaties de expertise niet hebben, te veel risico’s nemen en alleen nog in een gebied mogen investeren waar ze al woningen hebben.

Er zijn verschillende factoren waarmee de legitimiteit van corporaties beïnvloed kan worden. Het onderzoek laat zien dat voor corporaties vooral een meer faciliterende rol is weggelegd: minder zelf doen en meer andere partijen ondersteunen. Het is duidelijk dat corporaties zoekende zijn naar een nieuwe invulling van hun rol. Maatschappelijke investeringen dreigen daarbij het slachtoffer te worden.

Nieuws

Meer nieuws over