Berenschot: Manager belemmert Het Nieuwe Werken

22 augustus 2011 Consultancy.nl

Niet de vereiste toename van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van medewerkers, maar de afwijzende houding van managers is het grootste knelpunt bij de doorvoering van Het Nieuwe Werken (HNW). Dit is een van de resultaten uit het tweejaarlijkse onderzoeksrapport 'Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement' dat begin september verschijnt.

Het onderzoek is uitgevoerd door managementadviesbureau Berenschot onder HR- en Facility managers, lijnmanagers en projectmedewerkers. Hieruit blijkt dat leidinggevenden moeite hebben met het verlies van controle en grip op hun medewerkers bij invoering van Het Nieuwe Werken. De ambities en verwachtingen voor HNW worden daardoor vooralsnog niet ingelost.

Het Nieuwe Werken de hype voorbij?
Uit het onderzoek komt verder naar voren dat HNW inmiddels niet meer wordt beschouwd als de volgende hype. Ruim 46 procent van de organisaties is actief aan de slag met HNW. Zo'n 24 procent van de respondenten bevindt zich al in een vergevorderd stadium van de invoering van HNW, of heeft inmiddels de implementatie al achter de rug en werkt met de concepten. Slechts 3 procent geeft aan er niet mee bezig te zijn en dat ook niet te overwegen.

Verhogen productiviteit en tevredenheid
Het verhogen van de productiviteit en tevredenheid van medewerkers zijn volgens de respondenten de voornaamste doelstellingen bij het invoeren van HNW. Opvallend is dat kostenbesparing niet vaak wordt genoemd als doelstelling.

Over 'Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement 2011-2012'
Het onderzoeksrapport 'Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement 2011-2012' meet prestaties op het gebied van in- en uitstroom van personeel, verzuimmanagement, opleidingen, personeelsbezetting en budgetten. Het in boekvorm gegoten onderzoek bevat 60 tabellen en grafieken met de belangrijkste HR Ken- en stuurgetallen, analyses en interviews met gerenommeerde HR-managers en hoogleraren.

Nieuws

Meer nieuws over