Berenschot en Kwink Groep: OPTA presteert goed

28 december 2009 Consultancy.nl

Uit onderzoek van Berenschot, TNO en Kwink Groep is geconcludeerd dat de telecomtoezichthouder OPTA het de afgelopen vier jaar prima heeft gedaan. OPTA heeft de afgelopen jaren een goede bijdrage geleverd aan de concurrentie op de telecommarkt en is ten opzichte van de vorige evaluatie doelmatiger gaan functioneren. OPTA heeft goede stappen gezet met betrekking tot consumentenbescherming van de telecommarkt (bestrijden van spam en het voorkomen van misbruik van 0900-nummers).

Kritiek

De adviesbureaus erkennen dat er ook kritiekpunten zijn. Zo zouden telecombedrijven graag meer betrokken worden in de besluitvorming van OPTA. De operators zijn van mening dat zij met hun kennis serieus genomen moeten worden door de OPTA.

Over Kwink Groep

Kwink Groep is een adviesbureau dat actief is op het gebied van maatschappelijke vraagstukken in verschillende sectoren, van zorg en onderwijs tot energie en openbaar vervoer. Kwink Groep werkt voor overheden in alle verschijningsvormen, van ministeries en ZBO's tot provincies en gemeenten. Ook op het raakvlak van publiek en privaat, bijvoorbeeld voor brancheorganisaties en (andere) non-profit organisaties. Kwink Groep is gevestigd te Den Haag.

Nieuws